Tổng hợp Luật Thuế và Luật kế toán mới nhất 2023 ( Cập nhật)

Tổng hợp Luật Thuế và Luật kế toán mới nhất 2023 ( Update) nhằm hệ thống hóa kiến thức cho kế toán, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình tra cứu các văn bản hướng dẫn Luật Thuế và Luật Kế toán như Nghị định, Thông tư,..

Tổng hợp Luật Thuế và Luật kế toán mới nhất 2023 (Cập nhật)

T

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Luật Quản lý thuế 2019

01/7/2020

2

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

01/01/2009

3

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

01/01/2009

4

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

01/01/2009

5

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

01/9/2016

6

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

01/4/2009

7

Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010

01/01/2012

8

Luật Thuế tài nguyên 2009

01/7/2010

9

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

01/01/2012

10

Luật Kế toán 2015

01/01/2017

Theo đó, một số luật trong danh sách này đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật khác, do đó, khi tra cứu điều luật cần kiểm tra kĩ nội dung có bị sửa đổi, bổ sung, thay thế chưa.

Danh sách các Luật Thuế, Luật Kế sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Văn bản được sửa đổi

Văn bản sửa đổi

1

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Được sửa đổi bởi:

– Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

– Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 có hiệu lực từ 01/01/2015

– Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

2

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Được sửa đổi bởi:

– Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

– Luật Sửa đổi các Luật về thuế 2014 có hiệu lực từ 01/01/2015

– Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

– Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

3

Luật Thuế tài nguyên 2009

Được sửa đổi bởi:

– Luật Sửa đổi các Luật về thuế 2014 có hiệu lực từ 01/01/2015

– Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

4

Luật Kế toán 2015

Được sửa đổi bởi:

– Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020

.
.
.
.
Contact Me on Zalo