Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng mới nhất

Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020 như sau:
Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020
Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11
2. Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13
3. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
4. Nghị định 146/2017/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 111/2013/TT-BTC
2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC
3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC
4. Thông tư số 92/2015/TT-BTC
5. Thông tư số 25/2018/TT-BTC
.
.
.
.
Contact Me on Zalo