Tổng hợp kiến thức kế toán cần biết

I. Những điểm mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Chính phủ đã ban hành nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Vậy nghị định này có những điểm nổi bật nào cần lưu ý, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu một số điểm mới cần lưu ý

II.Mức phạt về thuế và hóa đơn chứng từ theo nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 khi nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực, mức phạt về thuế tăng lên khá nhiều, Doanh nghiệp và kế toán cần biết để làm cho chuẩn kẻo bị phạt.

III. Tổng hợp các quy định mới 2021 kế toán cần biết.

– Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, Thông tư gồm 4 Chương và 25 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021.

– Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

– Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

– Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Mức điều chỉnh tiền lương tính đóng BHXH áp dụng từ 01/01/2021

– Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CPNgày 19/10/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2022. Việc áp dụng hóa đơn điện tử sớm vẫn được Chính Phủ, Tổng Cục thuế và các cơ quan thuế địa phương khuyến khích áp dụng sớm để NTT nhận được những lợi ích lâu dài.

IV: Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2020

Xem chi tiết: Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập Doanh Nghiệp áp dụng cho năm 2020Xem chi tiết: Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2020

Nguồn: Đại Lý Thuế HTTP

kiến thức thuế

.
.
.
.
Contact Me on Zalo