Kinh doanh online đóng những loại thuế nào

Bạn đang kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử, shopee , lazada, tiki, hay kinh doanh bán hàng online trên ticktok, facebook cũng như kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, và kinh doanh trên nền tảng thuế thì đóng những loại thuế nào? sau đây cùng Đại Lý Thuế HTTP tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau:

Sàn TMĐT là gì?

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó (không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến).

kinh doanh online đóng những loại thuế nào
kinh doanh online đóng những loại thuế nào

Kê khai nộp thuế từ kinh doanh thương mại điện tử như thế nào?

Có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam (bao gồm doanh thu kinh doanh thương mại điện tử) trên 100 triệu đồng/năm

Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một trong ba loại thuế người bán hàng online bắt buộc phải nộp hàng năm. Lệ phí này được tính dựa trên doanh thu hàng năm của người bán hàng. Lệ phí môn bài được áp dụng để đảm bảo người bán hàng online đóng góp vào ngân sách quốc gia, tạo điều kiện công bằng trong môi trường kinh doanh trực tuyến.

Cụ thể, cách tính thuế môn bài được quy định theo bảng dưới đây:

Doanh thuMức thuế cần đóng
Trên 500 triệu VNĐ/năm1 triệu VNĐ/năm
100 – 300 triệu VNĐ/năm300.000 VNĐ/năm
Từ 300 – 500 triệu VNĐ/năm500.000 VNĐ/năm

Thuế phải nộp: GTGT + TNCN

  • Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % thuế GTGT.
  • Thuế TNCN = Doanh thu tính thuế TNCN x tỷ lệ % thuế TNCN.

Doanh thu tính thuế

Doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) từ toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác… mà NNT được hưởng.

Nếu kinh doanh nhiều ngành nghề

• Khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.
• Nếu không xác định dược doanh thu tính thuế của tùng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh: CQT ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Thuế suất các hoạt động TMĐT

GTGTTNCN
Phân phối, cung cấp HH
– Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý

bán đúng giá hưởng hoa hồng);

– Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại,

chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ

khoán;

  1 %

0,5 %

– Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu thuế GTGT, không

phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về

thuế GTGT;

0%

0,5 %

– Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại,

chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ

khoán gắn với mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế

GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo

pháp luật về thuế GTGT;

– Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

0,5 %

Liên hệ dịch vụ tư vấn thuế bán hàng online liên hệ: 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo