Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh trên TikTok

Bạn đang kinh doanh trên nền tảng Tiktok nhưng không biết các loại thuế phải nộp như thế nào? sau đây cùng đại lý thuế HTTP tìm hiểu qua bài viết về các loại thuế phải nộp khi kinh doanh trên TikTok đối với cá nhân, hộ kinh doanh và với doanh nghiệp.

Tìm hiểu về hoạt động thương mại điện tử là gì?

Là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. (Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

Các nền tảng kỹ thuật số thường hay gặp? Tiktok thuộc nền tảng nào?

Nền tảng thương mại điện tử

 • Các Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (Marketplaces): Các trang web và ứng dụng như Amazon, eBay, Alibaba, Shopee, Lazada, cho phép người dùng mua và bán hàng hóa.
 • Nền Tảng Mua Sắm Xã Hội (social commerce): Các nền tảng như Zalo, Instagram Shopping, Facebook Marketplace, tích hợp tính năng mua sắm trực tiếp vào nội dung xã hội.
 • Social Marketplaces (Tiktok Shop): kết hợp 2 loại
 • Mua hàng trực tiếp từ website (Nike.com)

Nền Tảng Mạng Xã Hội.

 • Mạng Xã Hội Chung: Facebook, Instagram, và Twitter là các ví dụ, cho phép người dùng tạo và chia sẻ nội dung, cũng như kết nối với người khác.
 • Mạng Xã Hội Chuyên Ngành: LinkedIn cho các chuyên gia, ResearchGate cho các nhà khoa học và học giả.

Nền Tảng Cộng Tác Trực Tuyến.

 • Phần Mềm Hợp Tác: Nền tảng như Microsoft Teams, Slack, và Zoom cung cấp công cụ giao tiếp và cộng tác cho các nhóm và tổ chức.
 • Công Cụ Quản Lý Dự Án: Nền tảng như Asana, Trello, và Monday.com giúp quản lý dự án và nhiệm vụ.

Nền Tảng DV Đám Mây

 • Lưu Trữ Đám Mây: Nền tảng như Google Drive, Dropbox, và iCloud cho phép lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến.
 • Dịch Vụ Cơ Sở Hạ Tầng Đám Mây: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, và Google Cloud Platform cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính, lưu trữ và nhiều dịch vụ khác.
 • Dịch vụ chuyên biệt: dịch vụ tài chính (Paypal, Stripe), dịch vụ health care (PatientsLikeMe, Zocdoc),
 • Dịch vụ AI (ChatGPT, Claude)

Nền Tảng Nội Dung

 • Phát Trực Tuyến Video và Âm Nhạc: Netflix, Spotify, và YouTube cung cấp nội dung giải trí trực tuyến.
 • Game trực tuyến: Steam, PlayStation Network and Xbox Live (cũng có thể nằm trong Cloud)
 • Nền Tảng Giáo Dục Trực Tuyến: Coursera, Khan Academy, và edX cung cấp khóa học và tài liệu học tập

Nền Tảng Kinh Tế Chia Sẻ

 • Dịch Vụ Chia Sẻ Phương Tiện Di Chuyển: Uber, Lyft, và Airbnb, nơi người dùng có thể thuê xe hoặc chỗ ở từ người khác.
 • Nền Tảng Chia Sẻ Kỹ Năng và Dịch Vụ: Fiverr và Upwork kết nối những người cung cấp dịch vụ với khách hàng cần thuê dịch vụ.

Vậy kinh doanh trên TikTok thuộc kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử vậy nên các chính sách về thuế và các loại thuế sẽ áp dụng theo các quy  định về kinh doanh TMĐT.

Có cần đăng ký kinh doanh trên TikTok hay không ?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP, cá nhân hoạt động thương mại không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định (buôn bán vặt, bán hàng rong…) thì không cần đăng ký kinh doanh.
Như vậy, nếu bạn mở shop bán hàng trên TikTok Shop theo loại hình hộ kinh doanh và doanh nghiệp thì chắc chắn phải đăng ký kinh doanh. Riêng những cá nhân bán hàng trên TikTok Shop theo quy mô nhỏ lẻ, tự phát để tránh bị xử phạt hành chính nếu bất ngờ có đoàn thanh tra thì cũng nên cân nhắc làm thủ tục xin cấp phép kinh doanh.
Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh trên TikTok
Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh trên TikTok

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trên TikTok Shop thì đóng những loại thuế sau:

Cá nhân, hộ kinh doanh có tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng phải đóng thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN), thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) và lệ phí môn bài (thuế môn bài). Ngược lại, nếu tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop của cá nhân, HKD trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không cần đóng 3 loại thuế này.

1. Về thuế GTGT, thuế TNCN:

Căn cứ tính thuế của cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trên TikTok Shop là tỷ lệ thuế tính trên doanh thu và doanh thu tính thuế. Cụ thể, bạn có thể xác định mức thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNCNxTỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

 • Tỷ lệ thuế bán hàng online đối với thuế GTGT là 1%, thuế TNCN là 0,5%;
 • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN (trong trường hợp thuộc diện chịu thuế) là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ, tiền hoa hồng, tiền công, tiền bán hàng phát sinh trong kỳ thuế từ các hoạt động kinh doanh;
 • Trong trường hợp người bán không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc đã xác định nhưng không phù hợp thực tế, cơ quan thuế sẽ xác định số thuế phải nộp bằng cách ấn định thuế.

2.Về thuế môn bài:

Lệ phí môn bài được xác định dựa trên doanh thu hàng năm. Định kỳ hàng năm, người bán hàng trên TikTok Shop cần tiến hành nộp lệ phí môn bài với mức thuế như sau:
 • 300.000 đồng/năm: Nếu tổng doanh thu bán hàng trong năm từ trên 100 – 300 triệu đồng;
 • 500.000 đồng/năm: Nếu tổng doanh thu bán hàng trong năm từ trên 300 – 500 triệu đồng;
 • 1.000.000 đồng/năm: Nếu tổng doanh thu bán hàng trong năm nhiều hơn 500 triệu đồng.
Lưu ý:
Nếu bạn là cá nhân, hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

Đối với doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop thì đóng những loại thuế sau.

Trường hợp loại hình kinh doanh trên nền tảng TikTok Shop của bạn là doanh nghiệp thì ngoài thuế GTGT, thuế TNCN, lệ phí môn bài, bạn cần nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN).

1.Về thuế giá trị gia tăng:

Tùy vào doanh thu hàng năm của doanh nghiệp là dưới 1 tỷ đồng hay từ 1 tỷ đồng trở lên mà phương pháp nộp thuế GTGT của doanh nghiệp sẽ khác nhau. Cụ thể:

 • Nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên: Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
 • Nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng: Nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì có thể tiến hành nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp=Thuế GTGT đầu raThuế GTGT đầu vào

Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

Đối với phương pháp nộp thuế trực tiếp, doanh nghiệp có thể thực hiện theo 2 cách là tính trực tiếp trên GTGT hoặc tính trực tiếp trên doanh thu.

 • Trường hợp tính trực tiếp trên GTGT:
Số thuế GTGT phải nộp=10%xGiá trị gia tăng

Trong đó: Giá trị gia tăng = Giá hàng hóa bán ra – Giá hàng hóa mua vào

 • Trường hợp tính trực tiếp trên doanh thu:
Số thuế GTGT phải nộp=Thuế suất thuế GTGTxGiá hàng hóa bán ra

Trong đó: Thuế suất thuế GTGT là 1%.

2.Về thuế thu nhập cá nhân:

Đây là loại thuế doanh nghiệp nộp thay cho người lao động (NLĐ) trong trường hợp có phát sinh trả lương cho NLĐ và thu nhập tính thuế của NLĐ nhiều hơn 0. Cách tính thuế TNCN sẽ tùy thuộc vào việc NLĐ mà doanh nghiệp cần nộp thuế thay là cá nhân cư trú hay không cư trú. Cụ thể:

Đối với NLĐ là cá nhân cư trú:

Doanh nghiệp tiến hành tính thuế TNCN dựa trên công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất
Thu nhập tính thuế=Tổng thu nhậpCác khoản giảm trừCác khoản được miễn thuế

Đối với NLĐ là cá nhân không cư trú:

Doanh nghiệp tính thuế TNCN cho NLĐ không thuộc cá nhân cư trú theo công thức:

Số thuế TNCN phải nộp=Thu nhập tính thuếx20% Thuế suất

Xem thêm:  Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và không cư trú

3.Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Loại thuế này được xác định dựa trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi các khoản chi phí hợp lý được trừ đi.

Dưới đây là công thức tính thuế TNDN:

Thuế TNDN phải nộp=Thuế suất thuế TNDN (*)x(Thu nhập tính thuế – Phần trích lập lũy khoa học & công nghệ (nếu có))

(*): Thuế suất thuế TNDN (thuế suất thông thường) là 20%.

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế(Các khoản lỗ được kết chuyển + Thu nhập được miễn thuế)
Thu nhập chịu thuế=Doanh thuCác khoản chi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác

 4.Về lệ phí môn bài:

Căn cứ xác định mức thuế môn bài phải nộp hàng năm của doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop là vốn điều lệ. Cụ thể:

 • Mức thuế môn bài cần nộp là 3.000.000 đồng/năm: Nếu vốn điều lệ của công ty là trên 10 tỷ đồng.
 • Mức thuế môn bài cần nộp là 2.000.000 đồng/năm: Nếu vốn điều lệ của công ty là từ 10 tỷ đồng trở xuống;

Lưu ý:

Doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop được miễn lệ phí môn bài trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập: Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập;
 • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trên đây là chia sẻ các vấn đề liên quan đến các loại thuế phải nộp khi kinh doanh trên nền tảng số và cụ thể là kinh doanh bán hàng trên Tiktok quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

 • Đại lý thuế HTTP
 • Địa chỉ: Lô N1.8 – 27 Shophouse Mỹ An – KĐT An Phú Sinh – TP Quảng Ngãi
 • Điện thoại : 093 561 3593
.
.
.
.
Contact Me on Zalo