Hộ kinh doanh có được đăng ký hóa đơn điện tử VAT hay không

Hộ kinh doanh có được đăng ký hóa đơn điện tử VAT hay không? sau đây cùng đại lý thuế HTTP tìm hiểu qua bài viết bên dưới? hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh ? và hóa đơn đỏ VAT là gì ?

Hộ kinh doanh là gì ?

Hiện nay không có quy định nào định nghĩa về hộ kinh doanh.
Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”.

Hóa đơn đỏ VAT là gì?

Hóa đơn đỏ hay Value Added tax invoice (VAT) là một loại chứng từ do Bộ tài chính phát hành hoặc doanh nghiệp tiến hàng tự in trong trường hợp đã đăng ký mẫu trước với cơ quan thuế.
Hiện nay, cơ quan thuế chỉ chịu trách nhiệm phát hành các hóa đơn lẻ và biên lai thu phí, lệ phí theo pháp luật. Việc quản lý hoạt động in và sử dụng hóa đơn đỏ được cơ quan thuế giám sát.
Hóa đơn đỏ là một loại chứng từ nhằm thể hiện giá trị hàng hóa bán/cung cấp cho người mua. Hóa đơn đỏ thể hiện thông tin của hai bên người bán, mua do bên cung cấp dịch vụ xuất và là căn cứ để xác định số thuế cần nộp.

Phân biệt hóa đơn đỏ VAT và hóa đơn bán hàng

Hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng đều là hóa đơn được lập sau khi bên bán cung cấp sản phẩm/dịch vụ. Việc phân biệt được hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng rất quan trọng trong hoạt động kê khai và hạch toán trong doanh nghiệp.

Hóa đơn đỏ VATHóa đơn bán hàng
Đối tượng lập HĐĐược lập bởi doanh nghiệp/tổ chức khai, tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ trong các hoạt động:

– DN bán/cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và một số trường hợp coi như xuất khẩu

Được lập bởi doanh nghiệp/tổ chức khai thuế GTGT theo hình thức trực tiếp trong các hoạt động:

– DN sản xuất kinh doanh trong khu phi thuế quan;

– Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thức thuế khóa và hóa đơn của cơ quan thuế;

– Một số dịch vụ đặc thù

Đối tượng phát hành HĐDoanh nghiệp, hộ kinh doanh tự inCơ quan thuế
Thuế Không có
Chữ kýChữ ký của người bán, giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyềnChữ ký của người bán
Hình thức kê khai HĐKê khai hóa đơn đầu ra và đầu vàoChỉ kê khai hóa đơn đầu ra

Hộ kinh doanh có được đăng ký hóa đơn điện tử hay không ?

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, riêng trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

…..

Như vậy, hộ kinh doanh được sử dụng hoá đơn điện tử khi thuộc các trường hợp dưới đây:

– Hộ kinh doanh, có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.

– Hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Hộ kinh doanh có xuất hóa đơn VAT hay không ?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

……

c) Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh.

…..

Mặt khác, theo Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về loại hóa đơn như sau:

Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

…….

Mặt khác, căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 quy định về phương pháp khấu trừ như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế

…..

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh là tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ nên phải có trách nhiệm xuất hóa đơn khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

Theo quy định, hóa đơn giá trị gia tăng hay còn gọi là hóa đơn VAT chỉ áp dụng với tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với các hoạt động như: Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa; hoạt động vận tải quốc tế;….. Tuy nhiên, theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, phương pháp khấu trừ thuế GTGT không áp dụng với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Chính vì vậy, hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn VAT đối với các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình.

Đăng ký hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh.

Về hình thức hóa đơn điện tử, dựa vào từng trường hợp cụ thể, hộ kinh doanh sẽ sử dụng các loại hóa đơn điện tử như sau:

Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khaiHộ kinh doanh theo phương pháp khoánHộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. – Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan ThuếHóa đơn điện tử có mã do cơ quan Thuế cấp theo từng lần phát sinh

Thời điểm xuất hóa đơn điện tử

Các hộ kinh doanh hoạt động theo các phương pháp khai thuế khác nhau sẽ có thời điểm xuất hóa đơn điện tử khác nhau. Cụ thể:

Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khaiHộ kinh doanh theo phương pháp khoánHộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
Ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụKhi hộ kinh doanh có yêu cầu theo từng lần phát sinh

Thủ tục đăng ký sử dụng

Về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tùy thuộc vào phương pháp khai thuế, hộ kinh doanh sẽ sử dụng các mẫu đăng ký sau đây.

Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khaiHộ kinh doanh theo phương pháp khoánHộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT qua T-VANMẫu số 06/ĐN-PSĐT bằng hình thức đăng ký trực tiếp với cơ quan Thuế

Quý khách có nhu cầu tư vấn đăng ký hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi hãy liên hệ với chúng tôi: 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo