Cách tra cứu ngành nghề kinh doanh xuất hóa đơn 8% hay 10%

Các bước để tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ thế nào đây, mọi người xem theo hướng dẫn ngành nghề kinh doanh xuất hóa đơn 8% hay 10%   theo theo nghị quyết số 101/2023/QH15 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI, cùng Đại Lý Thuế HTTP tìm hiểu các bước bên dưới:

Bước 1:

căn cứ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với Sở Kế Hoạch Đầu Tư với phục lục I,II,III Nghị định 44/2023/NĐ-CPP và cả các ngành nghề không trên giấy phép nhưng DN vẫn kinh doanh buôn bán

Bước 2:

Mở file Word hoặc Excel gõ tên sản phẩm ngành của các bạn tại Find tìm kiếm
1. Nếu thấy không được giảm
2. Không thấy được giảm
+ Nghị định Nghị định 44/2023/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CPP
Phụ lục I – Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%
Phụ lục II– Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%
Phụ lục III– Danh mục hàng hóa, dịch vụ Công nghệ thông tin không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%
+ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.
+ Chính sách giảm thuế GTGT nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023
————————————————–
Ngoại trừ 13 ngành kinh tế sau sẽ không được áp dụng giảm thuế GTGT 8% (chi tiết theo phụ lục I,II,III,IV đính kèm nghị định số Nghị định 44/2023/NĐ-CP)
Xem mã ngành kinh tế của DN là gì nếu Doanh nghiệp kinh doanh nhiều mã sản phẩm để loại trừ bớt thì các bạn vào trang sau gõ mã số thuế để tra nhé: Dichvuthongtin.dkkd.gov.vn còn nếu chỉ vài mã sản phẩm thì tải Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 về để tra mã hệ thống ngành sản phẩm cho nhanh.
1. Viễn thông – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
2. Hoạt động tài chính – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
3. Ngân hàng – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
4. Chứng khoán – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
5. Bảo hiểm – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
6. Kinh doanh bất động sản – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
7. Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
8. Sản phẩm khai khoáng (Không kể than) – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
9. Than cốc – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
10. Dầu mỏ tinh chế – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
11. Hóa chất và sản phẩm hóa chất – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
12. Sản phẩm và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – Chi tiết xem tại: Phụ lục II
13. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin – Chi tiết xem tại: Phụ lục III
.
.
.
.
Contact Me on Zalo