Cách tra cứu ngành nghề kinh doanh xuất hóa đơn 8% hay 10%

Các bước để tra cứu mã hàng hóa, dịch vụ thế nào đây, mọi người xem theo hướng dẫn ngành nghề kinh doanh xuất hóa đơn 8% hay 10%   theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, cùng Đại Lý Thuế HTTP tìm hiểu các bước bên dưới:

Bước 1:

căn cứ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với Sở Kế Hoạch Đầu Tư với phục lục I,II,III Nghị định 15/2022/NĐ-CP và cả các ngành nghề không trên giấy phép nhưng DN vẫn kinh doanh buôn bán

Bước 2:

Mở file Word hoặc Excel gõ tên sản phẩm ngành của các bạn tại Find tìm kiếm
1. Nếu thấy không được giảm
2. Không thấy được giảm
+ Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.
Phụ lục I – Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%
Phụ lục II– Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%
Phụ lục III– Danh mục hàng hóa, dịch vụ Công nghệ thông tin không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%
+ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.
+ Chính sách giảm thuế GTGT nêu trên được áp dụng kể từ ngày 0102/2022 đến ngày 31/12/2022. Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.
————————————————–
Ngoại trừ 13 ngành kinh tế sau sẽ không được áp dụng giảm thuế GTGT 8% (chi tiết theo phụ lục I,II,III,IV đính kèm nghị định số 15/2022/NĐ-CP)
Xem mã ngành kinh tế của DN là gì nếu Doanh nghiệp kinh doanh nhiều mã sản phẩm để loại trừ bớt thì các bạn vào trang sau gõ mã số thuế để tra nhé: Dichvuthongtin.dkkd.gov.vn còn nếu chỉ vài mã sản phẩm thì tải Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 về để tra mã hệ thống ngành sản phẩm cho nhanh.
1. Viễn thông – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
2. Hoạt động tài chính – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
3. Ngân hàng – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
4. Chứng khoán – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
5. Bảo hiểm – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
6. Kinh doanh bất động sản – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
7. Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
8. Sản phẩm khai khoáng (Không kể than) – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
9. Than cốc – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
10. Dầu mỏ tinh chế – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
11. Hóa chất và sản phẩm hóa chất – Chi tiết xem tại: Phụ lục I
12. Sản phẩm và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – Chi tiết xem tại: Phụ lục II
13. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin – Chi tiết xem tại: Phụ lục III

Cách thức thực hiện giảm 2% thuế GTGT

1. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì xuất hóa đơn GTGT chọn thuế suất là 8%
Nếu hóa đơn đã in sẵn thì đóng dấu giá đã giảm 2%
Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.
2. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp trực tiếp, thuế khoản khi xuất hóa đơn thì xuất số tiền đã giảm theo nghị quyết và ghi chú ” Đã giảm số tiền ….. tương ứng vơi 20% theo nghị quyết số 43/2022/QH15
3. Trường hợp khai thay thì đính kèm thêm Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng
Hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế GTGT 5% thì vẫn tiếp tục áp dụng theo luật thuế GTGT, không có giảm trong đợt này.
Ngoài ra, Nghị định còn hướng dẫn chi tiết về việc tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN khi ủng hộ vào các quỹ phòng chống dịch Covid mà các cơ quan sau kêu gọi
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
.
.
.
.