Các dấu hiệu, hành vi vi phạm trong việc quản lý hóa đơn

Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế. Trong văn bản này, có liệt kê một số dấu hiệu, hành vi vi phạm trong việc quản lý hoá đơn. Nội dung chi tiết có trong bài viết dưới đây

Thực hiện một số thực hiện đồng bộ các biện pháp như: triển khai, phổ biến, tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá và trao đổi kinh nghiệm về các dấu hiệu, hành vi vi phạm trong việc quản lý hóa đơn (phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn không hợp pháp).

Đồng thời, thông qua các dấu hiệu nghi vấn, tổ chức rà soát, đánh giá phân loại các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn.

Một số dấu hiệu, hành vi vi phạm trong quản lý hoá đơn tại Phụ lục kèm theo Công văn 1873/TCT-TTKT ngày 01/6/2022

Tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành quy định về những dấu hiệu, hành vi vi phạm về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT cụ thể như sau:
 • Doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời chuyển địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có số lần thay đổi trạng thái hoạt động hoặc số lần thay đổi kinh doanh từ 2 lần trong năm.
 • Doanh nghiệp mới thành lập có địa điểm kinh doanh không cố định (chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần trong 1-2 năm hoạt động).
 • Doanh nghiệp chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sau khi đã có Thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp thành lập do các cá nhân có quan hệ gia đình cùng tham gia góp vốn như Vợ, chồng, anh, chị em ruột…
 • Doanh nghiệp thành lập mới do người đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật có Công ty do cơ quan thuế đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (còn nợ thuế), tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn.
 • Doanh nghiệp thành lập nhiều năm không phát sinh doanh thu, sau đó bán lại, chuyển nhượng cho người khác.
 • Doanh nghiệp thành lập không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản nhưng xuất hóa đơn tài nguyên, khoáng sản.
 • Doanh nghiệp có hàng hóa bán ra, mua vào không phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng vùng.
 • Doanh nghiệp chưa nộp đủ vốn điều lệ theo đăng ký.
 • Các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập với giá trị dưới 100 triệu đồng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị; kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vận tải; kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi, kinh doanh khoáng sản; kinh doanh nông lâm sản.
 • Doanh thu tăng đột biến.
 • Doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng, không phát sinh chi phí thuê kho.
 • Doanh thu kê khai hàng năm phát sinh từ trên 10 tỷ đồng nhưng số thuế phát sinh phải nộp thấp dưới 100 triệu đồng (1%).
 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn. Số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn sử dụng.
 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Doanh nghiệp không có thông báo phát hành hóa đơn hoặc có thông báo phát hành nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Doanh nghiệp có giá trị hàng hóa bán ra, thuế GTGT đầu ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào, thuế GTGT đầu vào.
 • Doanh nghiệp có hàng hóa dịch vụ bán ra không phù hợp với hàng hóa dịch vụ mua vào
 • Doanh nghiệp có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ.
 • Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp.
 • Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng.
 • Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động.
 • Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Công văn 1873/TCT-TTKT về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế. Các cá nhân và chủ doanh nghiệp cần tuân thủ theo các Quy định về Thuế và quy định của pháp luật.

Công ty TNHH kế toán và tin học HTTP

Hotline: 093 561 3593

Facebook: fb/dailythuehttpquangngai

.
.
.
.
Contact Me on Zalo