Mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế

Nội dung nổi bật này được quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành về thuế, hoá đơn có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Theo đó, mức xử phạt đối với tổ chức có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định tại Điều 13 Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:

Mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế
Mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế

(a) Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;
(b) Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 01 – 30 ngày (trừ trường hợp tại (a));
(c) Phạt tiền từ 05 – 08 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 31 – 60 ngày;
(d) Phạt tiền từ 08 – 15 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 61 – 90 ngày hoặc quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
(đ) Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng nếu quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế và:

Có phát sinh số thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH;
Nếu số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì mức phạt tối đa bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền tại (d).

.
.
.
.
Contact Me on Zalo