Tổng hợp quy trình kế toán thuế doanh nghiệp

Để làm được Kế toán thuế doanh nghiệp thì kế toán cần biết các quy trình sau, để thực hiện và áp dụng theo đúng quy trình cho đúng, sau đây là Tổng hợp quy trình kế toán thuế doanh nghiệp cần biết.

Kế toán thuế doanh nghiệp là gì ?

 • Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Công việc kế toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ về thuế đầy đủ, rõ ràng, minh bạch mà còn giúp Nhà nước quản lý nền kinh tế hiệu quả hơn.
 • Theo quy định pháp luật, căn cứ theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC, kế toán thuế là việc cơ quan thuế thuộc các cấp thu thập, ghi chép, phản ánh toàn bộ số phát sinh về tiền thuế do cơ quan thuế phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm và khoanh nợ, xóa nợ trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý thuế.
Tổng hợp quy trình kế toán thuế doanh nghiệp
Tổng hợp quy trình kế toán thuế doanh nghiệp

Tổng hợp quy trình kế toán thuế doanh nghiệp

Bước 1. Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Theo Khoản 15 Điều 3 Luật Kế toán 2015, nghiệp vụ kinh tế, tài chính “là những hoạt động phát sinh cụ thể làm tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán”.

Trường hợp phát sinh nghiệp vụ kinh tế, bộ phận kế toán thuế sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý một cách linh hoạt.

Bước 2. Lập chứng từ kế toán.

Sau khi giải quyết nghiệp vụ phát sinh, người làm công tác kế toán thuế sẽ phải lập chứng từ kế toán để làm căn cứ pháp lý chứng minh cho những nghiệp vụ phát sinh và những giao dịch đã hoàn tất.

Bước 3. Ghi chép chi tiết vào sổ kế toán

Từ những thông tin trong chứng từ kế toán, kế toán viên sẽ cần ghi chép vào sổ kế toán một cách đầy đủ, chi tiết và minh bạch.

Bước 4. Thực hiện bút toán

Về công tác bút toán, bộ phận kế toán thuế sẽ cần thực hiện bút toán cuối kỳ, bút toán kết chuyển và chốt sổ kế toán.

Bước 5. Lập bảng cân đối số phát sinh

Trong quy trình kế toán thuế, mục đích của bước lập bảng cân đối số phát sinh là nhằm tổng hợp, thống kê số liệu một cách cụ thể để đối chiếu, so sánh khi cần.

Bước 6. Lập báo cáo tài chính

Bước tiếp theo của quá trình kế toán thuế đó là người làm công tác kế toán phải lập báo cáo tài chính trên cơ sở đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật. Đồng thời, kế toán viên phải thực hiện quyết toán thuế với cả hai loại thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Bước 7. Hoàn tất sổ sách, in ấn và lưu trữ

Cuối cùng, sau khi hoàn thành các bước trên, bộ phận kế toán thuế sẽ tiến hành hoàn tất sổ sách, in ấn và lưu trữ thông tin. Kế toán viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hoặc đồng thời 2 phương thức: sử dụng giấy tờ truyền thống hoặc sử dụng phần mềm kế toán.

Công việc của kế toán thuế là làm những gì?

Đối với doanh nghiệp bắt đầu thành lập, nhiệm vụ của kế toán thuế là kê khai và nộp lệ phí môn bài. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp, công việc của kế toán thuế diễn ra liên tục và liền mạch theo từng chu kỳ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm

Công việc hàng ngày của kế toán Thuế là làm những gì?

 • Thu thập và lưu trữ hóa đơn đầu ra, đầu vào.
 • Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn: Kiểm tra các thông tin trên hóa đơn để phát hiện các sai lệch, đối chiếu với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Xử lý hóa đơn GTGT viết sai.

Công việc hàng Tháng của kế toán Thuế là làm những gì

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng.
 • Lập một số tờ khai thuế khác.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).

Công việc hàng Quý của kế toán Thuế là làm những gì

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN tạm tính theo quý.
 • Lập một số tờ khai thuế khác.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng đối với

Công việc hàng Năm của kế toán Thuế là làm những gì

 • Đầu năm, kế toán thuế cần lưu ý một số công việc như sau:
  – Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm.
  – Hạn nộp thuế môn bài là ngày 31/1. Nếu công ty mới thành lập, kế toán cần lưu ý phải nộp cả tờ khai và kèm theo tiền thuế môn bài.
  – Nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN của tháng 12 hoặc của quý IV năm trước.
  – Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng thì hạn nộp tờ khai thuế là 20/1 còn doanh nghiệp kê khai thuế theo quý thì hạn nộp là ngày 30/1.
  – Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước.
  – Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước.
  Cuối năm, kế toán thuế cần nhớ các công việc sau:
  – Báo cáo thuế cho tháng cuối năm và quý IV.
  – Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.
  – Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.
  – Báo cáo tài chính năm, gồm các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối phát sinh tài khoản.

Vai trò trách nhiệm của kế toán thuế doanh nghiệp

Kế toán thuế là cầu nối quan trọng và không thể thiếu giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế. Vai trò và nhiệm vụ chủ yếu của kế toán thuế như sau:

 • Tập hợp và thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán.
 • Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc khi có vấn đề phát sinh.
 • Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.
 • Lập báo cáo tổng hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh hoàn thuế.
 • Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo