Những thay đổi của chính sách BHYT năm 2023

Tăng lương cơ sở vào ngày 01/7/2023 thì chính sách BHYT năm 2023 sẽ có sự thay đổi đáng kể, cùng đại lý thuế HTTP tìm hiểu những thay đổi chính sách BHYT nằm 2023

Những thay đổi của chính sách BHYT năm 2023
Những thay đổi của chính sách BHYT năm 2023

Tăng mức đóng BHYT

Tăng mức đóng BHYT tối đa của người lao động, công chức, viên chức

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức sẽ phải đóng bảo hiểm y tế theo mức sau

Mức đóng BHYT = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó, khoản 5 Điều 14 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 nêu rõ, mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Do đó, khi lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên thành 1,8 triệu đồng vào ngày 01/7/2023 thì mức đóng BHYT tối đa của các nhóm đối tượng kể trên sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng.

Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT theo diện hộ gia đình được tính dựa trên lương cơ sở với cách tính như sau:

Thành viên hộ gia đìnhSố tiền đóng/tháng
Người thứ nhất4,5% mức lương cơ sở
Người thứ hai70% mức đóng của người thứ nhất
Người thứ ba60% mức đóng của người thứ nhất
Người thứ tư50% mức đóng của người thứ nhất
Người thứ năm trở đi40% mức đóng của người thứ nhất

Trong năm 2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023 sẽ được điều chỉnh tăng lên như sau:

Thành viên hộ gia đìnhTiền đóng BHYT  hộ gia đình
Đến hết ngày 30/6/2022Từ 01/7/2023
Người thứ nhất804.600 đồng/năm972.000 đồng/năm
Người thứ hai563.220 đồng/năm680.400 đồng/năm
Người thứ ba482.760 đồng/năm583.200 đồng/năm
Người thứ tư402.300 đồng/năm486.000 đồng/năm
Người thứ năm trở đi321.840 đồng/năm388.800 đồng/năm

Tăng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Căn cứ khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân khi tham gia BHYT sẽ phải đóng theo mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Do lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng nên từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHYT của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên sẽ tăng như sau:

Học sinh, sinh viên

 

Tiền đóng BHYT  hộ gia đình
Đến hết ngày 30/6/2022Từ 01/7/2023
563.220 đồng/năm680.400 đồng/năm

Tăng mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ khoản 10 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, thành viên thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều tham gia BHYT chỉ phải đóng với mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Từ 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ thay đổi như sau:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

Tiền đóng BHYT
Đến hết ngày 30/6/2022Từ 01/7/2023
241.380 đồng/năm291.600 đồng/năm

Thay đổi điều kiện để nghệ sĩ nhân dân được cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, những người được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Nói cách khác, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú sẽ được cấp thẻ BHYT nếu thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân/người thấp hơn lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2023, khi lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên thành 1,8 triệu đồng thì điều kiện để nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú được cấp thẻ BHYT cũng sẽ thay đổi.

Chỉ cần họ thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,8 triệu đồng là đã có thể được xét cấp thẻ BHYT miễn phí.

Điều chỉnh điều kiện để được thanh toán 100% BHYT

Theo điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được qũy bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng nếu:

– Khám, chữa bệnh mà chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

– Trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Khi lương cơ sở tăng, mức chi phí khám, mức chi phí đồng chi trả hai trường hợp trên  sẽ có sự điều chỉnh. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, người bệnh sẽ được thanh toán 100% BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến nếu:

– Chi phí cho 01 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng (trước đó là 223.500 đồng).

– Người bệnh đã BHYT 05 năm liên tục trở lên mà có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng (trước đó là 8,94 triệu đồng).

Tăng mức thanh toán BHYT trực tiếp

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hiện nay mức thanh toán BHYT trực tiếp cũng được xác định dựa trên lương cơ sở. Do đó, tới đây, khi lương cơ sở tăng thì mức thanh toán BHYT trực tiếp từ ngày 01/7/2023 cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo. Cụ thể như sau:

STTTrường hợpMức thanh toán BHYT trực tiếp
Cách tínhĐến hết ngày 30/6/2023Từ ngày 01/7/2023
1Đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
1.1.Ngoại trúThanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sởTối đa 223.500 đồngTối đa 270.000 đồng
1.2.Nội trúThanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sởTối đa 745.000 đồngTối đa 900.000 đồng
2Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYTThanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sởTối đa 1,49 triệu đồngTối đa 1,8 triệu đồng
3Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYTThanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sởTối đa 3,725 triệu đồngTối đa 4,5 triệu đồng
4Đi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng không xuất trình được thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân
4.1Ngoại trúThanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sởTối đa 223.500 đồngTối đa 270.000 đồng
Nội trúThanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sởTối đa 745.000 đồngTối đa 900.000 đồng
.
.
.
.
Contact Me on Zalo