Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

Kể từ ngày 01/01/2022, NLĐ nước ngoài sẽ phải đóng các chế độ BHXH và BHYT theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Sau đây cùng ĐẠI LÝ THUẾ HTTP tìm hiểu Cụ thể qua bài viết bên dưới.
Căn cứ Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Trong khi chờ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH hàng tháng cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Khoản 1 Điều 12 và người sử dụng lao động quy định tại Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.
 

2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

 Từ ngày 01/01/2022, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.
Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất: 1.500.000 x 22% = 330.000
đồng/01 tháng.
Theo đó, số tiền hỗ trợ của Nhà nước:
– Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo: Số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/01 tháng;
– Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo: Số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/01 tháng;
– Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác: Số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/01 tháng.
 
.
.
.
.
Contact Me on Zalo