Các thủ tục kế toán cần làm sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty thì Các thủ tục kế toán cần làm gì? sau đây cùng đại lý thuế HTTP tìm hiểu các bước cần làm sau khi thành lập công ty, cùng xem qua bài viết bên dưới

Các thủ tục kế toán cần làm sau khi thành lập công ty

Thời điểm Nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài theo các trường hợp sau đây:

 • Công ty mới thành lập, chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp nộp Tờ khai Lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty mới thành lập, đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp nộp Tờ khai Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở cùng địa phương cấp tỉnh: Doanh nghiệp đồng thời nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Công ty.
 • Công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở địa phương cấp tỉnh khác: đơn vị phụ thuộc phải thực hiện nộp Tờ khai Lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị.

Miễn Nộp Lệ phí môn bài

Tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Chính phủ mới bổ sung thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020.

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

+ Tổ chức thành lập mới;

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

Lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu:

Trong vòng 10 ngày kể từ khi cấp MST, doanh nghiệp phải đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền thuế môn bài ( Có thể nộp qua mạng )
 •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng ( 2 bản )
 • Giấy CMND người đại diện pháp luật công chứng ( 2 bản )
 • Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn ( 2 bản )
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc ( 1 bản )
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ( 1 bản )
 • Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ ( 2 bản )
 • Giấy ủy quyền ( Nếu không phải là đại diện pháp luật) ( 1 bản )

Khai thuế giá trị gia tăng

Kỳ kê khai thuế GTGT

Điều 15, Thông tư 151/2014-TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định:

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc kê khai thuế được thực hiện theo Quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề ( đủ 12 tháng) để thực hiện việc kê khai thuế theo quý hay tháng”.

Theo đó, Doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai Quý ứng với tháng Doanh nghiệp được thành lập. (Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập vào tháng 9/2017 sẽ bắt đầu nộp tờ khai thuế GTGT từ Quý 3/2017).

Phương pháp kê khai thuế GTGT

Trước đây, Doanh nghiệp mới thành lập phải gửi Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trường hợp không gửi mẫu 06/GTGT đến Cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Tuy nhiên, từ ngày 05/11/2017, theo thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017, Doanh nghiệp không phải nộp mẫu 06/GTGT cho Cơ quan Thuế mà tiến hành thực hiện như sau:

♦   Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan thuế tại Kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi Công ty được thành lập.

♦   Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan thuế tại Kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi Công ty được thành lập.

(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính – đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hay cần làm các thủ tục kê khai thuế ban đầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 093 561 3593

 

.
.
.
.
Contact Me on Zalo