Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quảng Ngãi

công ty tnhh kế toán và tin học http

Hotline: 0255 651 9992 – www.ketoanhttp.com – info@ketoanhttp.com

BẢNG GIÁ PHÍ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TRỌN GÓI TẠI QUẢNG NGÃI

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤBÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn600,000 đồng/tháng
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn800,000 – 1,000,000 đồng/tháng
Từ 11 hoá đơn – 30 hoá đơn1,200,000 – 2,000,000 đồng/tháng
Từ 31 hoá đơn – 50 hoá đơn2,100,000 – 3,000,000 đồng/tháng
Từ 51 hoá đơn trở lênTừ 3,000,000 trở lên
SẢN XUẤT – GIA CÔNGBÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn600,000 đồng/tháng
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn1,000,000 – 2,000,000 đồng/tháng
Từ 11 hoá đơn – 30 hoá đơn2,000,000 – 3,500,000 đồng/tháng
Từ 31 hoá đơn trở lênTừ 4,000,000 đồng/tháng
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶTBÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn600,000 đồng/tháng
Từ 1 -3 hợp đồng xây dựng2,000,000 – 3,000,000 đồng/tháng
Từ 4 – 6 hợp đồng xây dựng3,000,000 – 4,000,000 đồng /tháng
  Từ 6 hợp đồng trở lênTừ 4,000,000 đồng/tháng

* Nội dung công việc dịch vụ kế toán Thuế:

1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý/tháng:(Nộp tờ khai qua mạng)>Báo cáo thuế giá trị gia tăng>Báo cáo thuế thu nhập cá nhân>Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
2.Thực hiện quyết toán thuế hàng năm:(Nộp tờ khai qua mạng)+ Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN+ Báo cáo tài chính năm gồm:+ Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, luân chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
Ghi chú: Phí chưa bao gồm đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

thông tin liên hệ

Hotline: 093 561 3593 – Địa chỉ: Building HTTP Lô N1.8 – 27 Shophouse Mỹ An – KĐT An Phú Sinh – TP Quảng Ngãi

.
.
.
.
Contact Me on Zalo