7 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH

7 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH – Trong quá trình tiến hành kinh doanh, việc tăng vốn, thay đổi tỷ lệ vốn điều lệ là một sự tất yếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với loại hình công ty TNHH theo quy định chỉ được huy động vốn giới hạn trong phần vốn góp của các thành viên công ty hoặc huy động vốn của thành viên mới khi tham gia vào dự án mới, hoặc chiến lược phát triển của Công ty. Cho nên việc tăng vốn là việc diễn ra thường xuyên của doanh nghiệp.

7 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH
7 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Sau đây là tổng hợp những điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty tnhh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên;

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Trong doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ còn là quy trình nhằm thực hiện tái cấu trúc của vốn điều lệ, tăng  vốn điều lệ trong doanh nghiệp có thể là do vốn tự bỏ ra của chủ sở hữu với mục đích để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty hay kêu gọi việc góp vốn để đầu tư.

– Tăng vốn điều lệ là một hoạt động được thực hiện thường xuyên khi công ty có nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và tăng hạn mức vay tại ngân hàng. Ngoài những tích cực mà hoạt động này đem lại, thì doanh nghiệp cần phải lường trước và hiểu rõ trước những rủi ro xảy ra trước khi tiến hành.

– Tăng vốn điều lệ của công ty làm tăng khả năng chịu trách nhiệm đối với vật chất/ tài sản trong doanh nghiệp, trong việc tiến hành những nghĩa vụ và các khoản nợ với chủ nợ, đối tác.

– Khi công ty tiến hành tăng vốn điều lệ sẽ làm tăng uy tín với các đối tác. Đặc biệt tăng vốn sẽ có lợi hơn đối với một số doanh nghiệp cần tham gia đầu thấu dự án.

– Tăng vốn sẽ đảm bảo về các tiêu chí an toàn cho công ty khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình.

– Làm tăng độ ổn định, tính hiệu quả và sự phát triển của công ty vì có lượng vốn dồi dào khi đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Như vậy việc tăng vốn điều lệ của công ty sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính. Đồng thời, khi một doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nó thể hiện sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tăng niềm tin đối với thành viên góp vốn cũng như đối tác.

– Khi nộp thuế môn bài thì bậc thuế môn bài phải tương ứng với mức của vốn điều lệ khi đã tăng.

– Công ty cần phải đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh khi tiến hành tăng vốn điều lệ.

– Doanh nghiệp khi tiến hành tăng vốn điều lệ cũng chính là làm tăng trách nhiệm đối với tài sản trong công ty, chính vì thế nên cần phải cần nhắc thật kỹ về việc tăng vốn điều lệ trong công ty.

– Khi công ty có những lợi nhuân thì việc tăng vốn điều lệ cũng đồng nghĩa với việc tăng về thuế thu nhập cá nhân của những thành viên và thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty.

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH;
 • Biên bản của Đại Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH;
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tăng vốn điều lệ Công ty TNHH

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung:

 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Người đại diện theo ủy quyền;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ mẫu phải được soạn thảo bằng đánh máy, không sử dụng hồ sơ viết tay.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH

Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ công ty TNHH trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài

Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

 • Kê khai và nộp mẫu 08;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Nộp bổ sung kê khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật cụ thể: “Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.”

Vốn điều lệ của công ty TNHH khi có nhu cầu tăng rất đơn giản, miễn là doanh nghiệp đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn thì doanh nghiệp muốn tăng vốn khi nào cũng được, nhưng doanh nghiệp lưu ý việc giảm vốn lại rất khó khăn, khi doanh nghiệp muốn giảm vốn cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty ;

Vốn điều lệ của công ty thể hiện tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, bởi vậy khi doanh nghiệp dự định tăng vốn điều lệ cần cân nhắc đến tính chịu trách nhiệm về tài sản của đơn vị mình;

Mặt khác, khi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH các thành viên phải cam kết góp đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Đồng thời, khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH thành viên công ty phải thực hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty có đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế đối với thành viên góp vốn là doanh nghiệp, nộp tiền mặt đối với thành viên là cá nhân (tuy nhiên tinh thần của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước đang khuyến khích cá nhân cũng nên nộp tiền vốn góp vào tài khoản công ty có đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế);

Vốn điều lệ của doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, do đó khi doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ cần lưu ý có bị thay đổi tăng mức thuế môn bài hay không? Trong trường hợp có tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai thuế bổ sung và nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty thì liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá

Hotline: 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo