Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký tại Quảng Ngãi

Công ty kế toán và tin học HTTP chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi. Dịch vụ đổi tên công ty, đổi địa chỉ công ty, văn phòng đại diện, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi vốn điều lệ,  bổ sung thêm ngành nghề đk kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký tại Quảng Ngãi
Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký tại Quảng Ngãi

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi.

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ (chưa đổi dấu)
 • Thay đổi cơ cấu thành viên (không thay đổi loại hình công ty)
 • Thay đổi bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi đại diện pháp luật
 • Tăng vốn điều lệ công ty
 • Mã hóa ngành nghề kinh doanh
 • Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website
 • Thay đổi bổ sung cập nhật thông tin khác
 • Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông
 • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia điểm kinh doanh
 • Thay đổi chủ sở hữu
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc)
 • Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (công ty mẹ tại Quảng Ngãi)

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi.

1. Tư vấn các nội dung thay đổi, các yêu cầu và quy định mới theo Luật doanh nghiệp 2014

2. Tư vấn trước khi thay đổi đăng ký kinh doanh: thời gian, cách thức tiến hành yêu cầu, các thông tin cần cung cấp, các giấy tờ cần chuẩn bị.

3. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền của khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện trọn gói các thủ tục thay đổi GPKD: Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng.

Quy trình dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chúng tôi cung cấp:

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Quyết định chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông

– Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông

– Các công văn, giấy tờ khác tùy từng trường hợp thay đổi cụ thể

2. In hồ sơ, chuyển hồ sơ hướng dẫn khách hàng ký.

3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay khách hàng tại Sở kế hoạch đầu tư.

4. Đăng báo cáo thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư (nếu có)

140 thoughts on “Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký tại Quảng Ngãi

 1. Pingback: Người đại diện theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp

 2. Pingback: 7 Điều cần biết khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH

 3. Pingback: chemone research tadalafil

 4. Pingback: top 10 essay writers

 5. Pingback: college essay writing services

 6. Pingback: custom essays service

 7. Pingback: rutgers essay help

 8. Pingback: professional essay writing service

 9. Pingback: help with college essay

 10. Pingback: quality custom essay

 11. Pingback: buy essay cheap

 12. Pingback: write my essay custom writing

 13. Pingback: college essay writing service reviews

 14. Pingback: the best essay writers

 15. Pingback: best website to get essays

 16. Pingback: best essay writing service

 17. Pingback: discount essay writing service

 18. Pingback: cheap custom essay writing services

 19. Pingback: provigil generic online pharmacy

 20. Pingback: online pharmacy delhi

 21. Pingback: aldara pharmacy

 22. Pingback: online pharmacy hydrocodone reviews

 23. Pingback: what pharmacy carries greenstone alprazolam

 24. Pingback: cialis before and after photos

 25. Pingback: viagra in mexico over the counter

 26. Pingback: cialis vs tadalafil generic

 27. Pingback: what cialis

 28. Pingback: buying viagra in europe

 29. Pingback: buy online viagra tablet

 30. Pingback: buy cialis

 31. Pingback: cialis en espanol

 32. Pingback: viagra cost

 33. Pingback: buy viagra generic online

 34. Pingback: how much is viagra in usa

 35. Pingback: how fast does cialis work

 36. Pingback: cialis 20mg shopping

 37. Pingback: mexican pharmacy what to buy

 38. Pingback: bupropion xl online pharmacy

 39. Pingback: viagra tablet buy online

 40. Pingback: wallmart cialis

 41. Pingback: sildenafil compare prices

 42. Pingback: cialis patent

 43. Pingback: online pharmacy ativan

 44. Pingback: cialis generic purchase

 45. Pingback: viagra in india online purchase

 46. Pingback: online viagra paypal

 47. Pingback: can you buy sildenafil over the counter in uk

 48. Pingback: viagra mexico pharmacy

 49. Pingback: average cost of viagra 50mg

 50. Pingback: viagra for women buy online

 51. Pingback: online prescription tadalafil

 52. Pingback: canadian cialis 200 mg.

 53. Pingback: tadalafil site:doctoroz.com

 54. Pingback: where to buy cialis soft tabs

 55. Pingback: flagyl celexa

 56. Pingback: neurontin ervaringen

 57. Pingback: sulfamethoxazole tmp ds for tooth infection

 58. Pingback: valtrex amma

 59. Pingback: is pregabalin available in the united states?

 60. Pingback: tamoxifen decontamination

 61. Pingback: furosemide bayer

 62. Pingback: glucophage ersatz

 63. Pingback: lisinopril-ct 5mg

 64. Pingback: www rybelsus com

 65. Pingback: semaglutide japan

 66. Pingback: nausea with semaglutide

 67. Pingback: zoloft withdrawal symptoms list

 68. Pingback: metronidazole hungry

 69. Pingback: cephalexin side effects yeast infection

 70. Pingback: escitalopram vs citalopram difference

 71. Pingback: gabapentin sensitivity

 72. Pingback: how to lose weight while taking cymbalta

 73. Pingback: azithromycin monohydrate vs azithromycin

 74. Pingback: generic viagra online prescription

 75. Pingback: gabapentin vs duloxetine

 76. Pingback: lexapro cost walmart

 77. Pingback: is it safe to take keflex while pregnant

 78. Pingback: can you take fluoxetine and pregabalin together

 79. Pingback: amoxicillin and adderall

 80. Pingback: can you take cephalexin if you are allergic to penicillin

 81. Pingback: ciprofloxacin package insert

 82. Pingback: bactrim ds para que sirve

 83. Pingback: is bactrim a cephalosporin

 84. Pingback: does effexor cause weight gain

 85. Pingback: diclofenac sodium ec 50 mg tablet

 86. Pingback: flexeril and tylenol

 87. Pingback: flomax farmaco bustine

 88. Pingback: side effects of ezetimibe and simvastatin

 89. Pingback: diltiazem davis pdf

 90. Pingback: cozaar and grapefruit

 91. Pingback: ddavp patient handout

 92. Pingback: depakote cost

 93. Pingback: citalopram 20mg high

 94. Pingback: how long does augmentin take to work

 95. Pingback: contrave average weight loss

 96. Pingback: baby aspirin for heart

 97. Pingback: allopurinol dosage during gout attack

 98. Pingback: what are the side effects of aripiprazole

 99. Pingback: why does amitriptyline cause breast enlargement

 100. Pingback: can you stop taking bupropion suddenly

 101. Pingback: tramadol and baclofen

 102. Pingback: side effects celebrex

 103. Pingback: how long does augmentin stay in your system

 104. Pingback: ashwagandha supplement

 105. Pingback: semaglutide 0.25 mg weight loss

 106. Pingback: abilify generic cost

 107. Pingback: repaglinide vs sulfonylureas

 108. Pingback: actos externos

 109. Pingback: tapering off remeron

 110. Pingback: another name for robaxin

 111. Pingback: acarbose uses

 112. Pingback: prilosec vs protonix

 113. Pingback: stromectol 3 mg dosage

 114. Pingback: synthroid breathing

 115. Pingback: venlafaxine rxlist

 116. Pingback: does tizanidine show up on drug test

 117. Pingback: combination therapy with dutasteride and tamsulosin for the treatment of symptomatic enlarged prostate

 118. Pingback: role of spironolactone in heart failure

 119. Pingback: n-nitroso sitagliptin amine

 120. Pingback: does voltaren gel work on nuropathy

 121. Pingback: avandia rems pharmacy

 122. Pingback: meloxicam pharmacy

 123. Pingback: generic cialis tadalafil 20 mg from india

 124. Pingback: cialis online pills

 125. Pingback: can you take sildenafil with alcohol

 126. Pingback: how long do sildenafil side effects last

 127. Pingback: levitra vs cialis

 128. Pingback: maximum dose of levitra

 129. Pingback: vardenafil 20 mg tablets

 130. Pingback: tadalafil where to buy

 131. Pingback: tadalafil samples

 132. Pingback: buy viagra in australia

 133. Pingback: ivermectin cost australia

 134. Pingback: stromectol ivermectin tablets

 135. Pingback: ivermectin pills canada

 136. Pingback: vardenafil side effects

 137. Pingback: ivermectin syrup

 138. Pingback: ivermectin price canada

 139. Pingback: how to buy stromectol

 140. Pingback: best viagra pills uk

Trả lời

.
.
.
.
Contact Me on Zalo