5 Bước đọc báo cáo tài chính chủ doanh nghiệp cần biết

Các bước đọc báo cáo tài chính giúp chủ doanh nghiệp cần biết, để nắm bắt thông tin hiệu quả trong tài liệu báo cáo doanh nghiệp. Nhờ đó giúp bạn dễ dàng đọc báo cáo tài chính chính xác, đơn giản và đạt được hiệu quả làm BCTC tốt nhất cho công ty của bạn.

Qua phân tích báo cáo tài chính, đối tác của doanh nghiệp sẽ thấy rõ được những ưu và điểm của quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cũng như thông tin dòng tiền của họ được dùng như thế nào, mức độ minh bạch. Nhờ đó họ mới có thể tin tưởng hợp tác với doanh nghiệp.

5 Bước đọc báo cáo tài chính chủ doanh nghiệp cần biết:

1.Đọc thông tin ý kiến kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên thường bị bỏ qua, nhưng thực tế cho thấy ý kiến của họ lại rất cần thiết. Cụ thể:

  • Khẳng định báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị, cá nhân chuyên nghiệp, xác minh dữ liệu thật chứ không phải bịa đặt.
  • Kiểm toán viên sẽ xác minh độ trung thực qua ý kiến với mức độ tin cậy giảm dân như: chấp nhận toàn phần, ngoại trừ, không chấp nhận và từ chối.

2.Tiến hành phân tích bảng cân đối của kế toán

Bảng cân đối kế toán sẽ phản ánh cụ thể tình hình tài chính của doanh nghiệp ở từng thời điểm cụ thể. Trong bảng này thường sẽ lấy số đầu năm so với cuối năm, cùng báo cáo quý, tháng tính từ ngày đầu đến cuối kỳ.
Cùng với nguyên tắc bảng cân đối kế toán: Tài sản = Nguồn vốn.
Trong đó người đọc nên:
Quan sát số tiền dư và khoản tương đương.
Quan sát phần nợ vay, lãi trả và hệ số nợ.
Phát hiện sự mất cân bằng trong cân đối tài chính.

3.Đọc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trong BCTC cần thể hiện được các nội dung như:
Doanh thu
Thu nhập phát sinh
Chi phí phát sinh trong kỳ hoạt động
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lợi nhuận sẽ bằng doanh thu – chi phí sản xuất, hoạt động.

4.Đọc phân tích báo cáo lưu chuyển dòng tiền tệ

Đối với báo cáo này doanh nghiệp cần đọc ký vì qua đó có thể xác định được doanh nghiệp thật sự kiếm được bao nhiêu tiền, và mức chi trả trong một khoảng thời gian cụ thể.

5.Đọc phân tích thuyết minh báo cáo tài chính

Trong phân tích thuyết minh BCTC cần phân tích phần doanh nghiệp trong lĩnh vực cố định. Thực hiện thuyết mình theo nội dung: đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ…
Trên đây là chia sẻ cách đọc báo cáo tài chính, quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ lập báo cáo tài chính hãy liên hệ với HTTP để được tư vấn và báo giá chi tiết: 093 561 3593
.
.
.
.
Contact Me on Zalo