Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng bị phạt bao nhiêu

Từ ngày 01/7/2022 chính thức tăng mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nếu người sử dụng lao động có hành vi trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có thể bị phạt đến 150 triệu đồng. Sau đây cùng đại Lý Thuế HTTP tìm hiểu qua bài viết bên dưới.

Mức lương tối thiểu vùng 2022
Mức lương tối thiểu vùng 2022

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP , mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 được chia thành mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ, quy định cho theo 04 vùng như sau:

– Về mức lương tối thiểu theo tháng:

+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

(Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng (bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành).

– Về mức lương tối thiểu theo giờ:

+ Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

+ Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

+ Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

+ Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

(Hiện hành không quy định mức lương tối thiểu theo giờ mà chỉ quy định theo tháng).

Lưu ý:

– Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP .

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP , mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu được quy định như sau:

– Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Lưu ý: Mức phạt tiền đối với hành vi trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức vi phạm gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân (khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

Ngoài ra, do một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã hết hiệu lực nên từ ngày 01/07/2022 mức đóng BHXH sẽ thay đổi, cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01/07/2022 đến 30/09/2022

Người sử dụng lao độngNgười lao động
BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT
HTOĐ-TSTNLĐ-BNNHTOĐ-TSTNLĐ-BNN
14%3%0,5%0%3%8%1%1,5%
20,5%10,5%
Tổng cộng 31%

b) Từ ngày 01/10/2022

Người sử dụng lao độngNgười lao động
BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT
HTOĐ-TSTNLĐ-BNNHTOĐ-TSTNLĐ-BNN
14%3%0,5%1%3%8%1%1,5%
20,5%10,5%
Tổng cộng 32%
.
.
.
.
Contact Me on Zalo