Mức thuế phải nộp khi kiếm tiền từ Youtube

Cá nhân, tổ chức phải nộp mức thuế bao nhiêu khi kiếm tiền từ youtube, facebook, google ? các tính thuế và xác định mức thuế phải nộp dựa vào đâu? chậm nộp thì mức phạt sẽ tính như thế nào? cùng đại lý Thuế HTTP tìm hiểu qua bài viết bên dưới.

Khi nào thì phải kê khai thuế khi phát sinh thu nhập từ youtube

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý thuế thì:

– Đối với các cá nhân ký hợp đồng với những công ty đối tác của Google, Facebook… tại Việt Nam sẽ không tự kê khai thuế như trước đây mà tổ chức sẽ kê khai và nộp thay.

– Đối với cá nhân trong nước nhận tiền trực tiếp từ Google, Facebook… thì cá nhân có nghĩa vụ tự khai thuế.

– Đối với doanh nghiệp có doanh thu từ Google, Facebook… thì khai thuế theo quy định về thuế TNDN.

Mức thuế phải nộp khi kiếm tiền từ Youtube
Mức thuế phải nộp khi kiếm tiền từ Youtube

Thuế suất thuế thu nhập từ Youtube, Facebook, Google

Đối với doanh nghiệp thu nhập từ youtube, Facebook, Google

Khi doanh nghiệp nhận được doanh thu từ các nền tảng thì phải kê khai và đóng thuế TNDN và thuế GTGT với mức thuế TNDN là 20% (Tổng doanh thu – chi phí) và 10% thuế GTGT theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 và Điều 8 Luật thuế GTGT 2008.

Đối với cá nhân có thu nhập từ Youtube, Facebook, Google

Theo quy định tại Điều 1  và phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:
+ Các cá nhân có thu nhập từ Google, Facebook, Youtube… dưới 100 triệu/năm thì không phải nộp thuế TNCN, thuế GTGT.
+ Các cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế với mức thuế suất 5% thuế GTGT/doanh thu tính thuế và 2% thuế TNCN/Doanh thu tính thuế.
Trong đó doanh thu tính thuế là số tiền nhận trực tiếp từ Youtube hoặc số tiền nhận từ đối tác là các mạng đa kênh (đối tác của Youtube tại Việt Nam) mà không được trừ chi phí trước khi tính thuế do không phải là doanh nghiệp.

Chậm nộp thuế khi có thu nhập từ youtube, Facebook, Google sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC, việc chậm đóng thuế sẽ được xử lý như sau:
– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
+ Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 2012, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)
+ Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 2014, (0,05%/ngày.)
+Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Cách tính tiên chậm nộp:

– Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
+ Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp
+ Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.07% X (Tổng số ngày chậm nộp – 90)
– Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp
– Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.03% X Số ngày chậm nộp
.
.
.
.
Contact Me on Zalo