Văn phòng đại diện có chức năng kinh doanh hay không ?

Văn phòng đại diện là gì ? chức năng quyền hạn của văn phòng đại diện? văn phòng đại diện có chức năng kinh doanh hay không ? có giao kết hợp đồng và chứa kho bãi hàng hóa được hay không ? sau đây cùng Đại Lý Thuế HTTP tìm hiểu qua bài viết bên dưới.

Văn phòng đại diện có được thực hiện chức năng kinh doanh không?

Hiện nay, theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
Đồng thời, quy định này cũng nêu rõ văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Do đó, việc doanh nghiệp muốn sử dụng văn phòng đại diện để làm kho chứa hàng hóa, chuyển giao hàng hóa mua bán tại chính địa điểm của văn phòng đại diện là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Do đó, việc doanh nghiệp muốn sử dụng văn phòng đại diện để làm kho chứa hàng hóa, chuyển giao hàng hóa mua bán tại chính địa điểm của văn phòng đại diện là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp cần làm gì nếu muốn kinh doanh tại địa điểm đặt văn phòng đại diện?

Ngoài văn phòng đại diện, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được tiến hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:
– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc
– Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
Lưu ý: Hiện nay, pháp luật không có quy định nào cho phép doanh nghiệp được chuyển đổi từ văn phòng đại diện sang chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Do đó, nếu muốn kinh doanh tại địa điểm đặt văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.
Trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cụ thể:
– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; hoặc
– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Chi nhánh, văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh và văn phòng đại diện được định nghĩa như sau:
– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong khi đó, Theo khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015, một tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ 04 điều kiện sau đây:
– Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
– Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
– Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mọi hoạt động của chi nhánh đều phụ thuộc vào doanh nghiệp và thông qua việc uỷ quyền. Do đó, chi nhánh và văn phòng đại diện không tham gia các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập nên không được coi là có tư cách pháp nhân.

Chi nhánh, văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?

  • Thông thường chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ được ủy quyền cho phép ký các hợp đồng với các đối tác của công ty dưới tư cách của công ty.
  • Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
  • Dù không có tư cách pháp nhân nhưng chi nhánh, văn phòng đại diện vẫn có thể ký kết hợp, trở thành một bên trong quan hệ hợp đồng.
  • Khoản 5 Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.”
  • Theo đó, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện không đương nhiên có quyền đại diện cho chi nhánh, văn phòng đại diện ký kết hợp đồng mà quyền này chỉ phát sinh khi có ủy quyền của người đại diện của công ty.
  • Phạm vi ủy quyền như thế nào là do người đại diện theo pháp luật của công ty quyết định. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, công ty cũng có quyền hủy việc ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Khi chi nhánh, văn phòng đại diện ký kết một số hợp đồng hoặc thực hiện một số công việc mà cần sự cho phép của công ty, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải xuất trình được văn bản uỷ quyền của công ty.

Quý khách cần tư vấn chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi : 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo