Thủ tục hồ sơ thành lập công ty con theo luật doanh nghiệp 2020

Bạn đang có ý định thành lập công ty con, nhưng không biết các thủ tục hồ sơ như thế nào, quy định về góp vốn thành lập công ty con, sau đây là các quy định hồ sơ thành lập công ty con.

Thủ tục hồ sơ thành lập công ty con:

Để hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, thông thường công ty mẹ sẽ cử người đại diện và góp vốn thành lập công ty con.

Theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP và Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, hồ sơ thành lập công ty con được thực hiện giống như thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tương ứng với các loại hình sau:

Thủ tục hồ sơ thành lập công ty con theo luật doanh nghiệp 2020
Thủ tục hồ sơ thành lập công ty con theo luật doanh nghiệp 2020

– Điều lệ công ty.

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Danh sách thành viên, cổ đông (trong trường hợp công ty con là công ty TNHH từ hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).

– Tùy theo loại hình công ty mẹ mà bổ sung hồ sơ tương ứng: Nếu công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên/công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty cổ phần thì nộp thêm quyết định của chủ sở hữu/chủ tịch hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty con.

Xem thêm: Quy định về con dấu theo luật Doanh Nghiệp 2020

Lưu ý: Người được công ty cử đại diện góp vốn vào công ty con không nhất thiết phải là thành viên đang nắm giữ vốn trong công ty mẹ.

– Giấy ủy quyền đi nộp hồ sơ: Chỉ chuẩn bị trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.

Bên cạnh những giấy tờ trên, khi đi nộp hồ sơ cần kèm theo các giấy tờ chứng thực sau:

– Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên trong công ty.

– 1 bản giấy phép kinh doanh sao y công chứng của công ty mẹ.

– 1 bản giấy tờ chứng thực cá nhân sao y công chứng của người được công ty mẹ cử góp vốn và quản lý.

Cơ sở pháp lý thành lập công ty con theo luật doanh nghiệp 2020

Theo khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty mẹ, công ty con được quy định như sau:

“1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

Lưu ý:

– Công ty mẹ, công ty con không phải là loại hình doanh nghiệp.

– Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau (theo khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020).

Xem thêm: Quy định về báo cáo tài chính công ty con

Quý khách có nhu cầu tư vấn thành lập công ty con hãy liên hệ với chúng tôi : 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo