Những công việc kế toán tháng 10/2020 cần làm

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2020

– Thời hạn: Trước ngày 03/10/2020.
– Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 9/2020 theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
– Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 9/2020
– Đối tượng: Kê khai theo tháng.
– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/10/2020.
– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
– Nếu trong tháng 9/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.
* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý III/2020
– Đối tượng: Kê khai theo quý.
– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/10/2020.
– Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
công việc của kế toán tháng 10

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2020
– Đối tượng: Kê khai theo tháng.
– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/10/2020.
– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý III/2020
– Đối tượng: Kê khai theo quý.
– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/10/2020.
– Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020
– Đối tượng: Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, kể cả khi không sử dụng hóa đơn, gồm:
+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.
– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/10/2020.
– Căn cứ: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2020
– Đối tượng: Trừ đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/10/2020.
– Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 10/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/10/2020.
– Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 10/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/10/2020.
– Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo