Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19
Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19
Miễn nhiều loại thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trong quý III, IV/2021
Đây là nội dung mới được Chính phủ hướng dẫn tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 ngày 27/10/2021.
Cụ thể, những hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề tại các địa bàn chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 (theo Danh sách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành) được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021.
Đáng chú ý, không áp dụng việc miễn thuế trên đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.
Bên cạnh đó, những doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sau đây nếu tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/11 đến hết năm 2021: Dịch vụ vận tải (đường sắt, đường thủy, hàng không, đường bộ); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, …

Quy định rõ đối tượng được miễn tiền chậm nộp ngân sách

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 3 Luật Quản lý thuế thì thuế là khoản phải nộp ngân sách theo quy định của các luật thuế; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là khoản thu nằm trong các khoản thu khác thuộc NSNN. Do đó, tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đã quy định rõ đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020 thì được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/10/2021.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo