Lệ phí môn bài những trường hợp được miễn kế toán cần biết

Lệ phí môn bài là loại lệ phí mà hầu như các công ty, doanh nghiệp đều phải đối mặt. Có nhiều kế toán viên sẽ nghĩ rằng ai cũng cần phải nộp phí môn bài. Nhưng không phải như vậy, bởi vì có một số những trường hợp sẽ được miễn phí môn bài.
Lệ phí môn bài những trường hợp được miễn kế toán cần biết
Lệ phí môn bài những trường hợp được miễn kế toán cần biết
✅Đối tượng nào cần phải nộp lệ phí môn bài?
Trước khi tìm hiểu những đối tượng không cần phải nộp phí môn bài thì ta sẽ tìm hiểu những đối tượng cần phải nộp phí trước. Một số những đối tượng dưới đây sẽ phải nộp lệ phí môn bài trong quá trình hoạt động.
?Các công ty, tổ chức, doanh nghiệp được xây dựng, thành lập theo đúng quy định của pháp luật.
?Những công ty, tổ chức được xây dựng và thành lập, hoạt động dưới Luật hợp tác xã.
?Các đơn vị Hành chính và sự nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của Luật pháp.
?Các tổ chức kinh tế thuộc tổ chức chính trị, tổ chức xã hộ, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các đơn vị Vũ trang nhân dân.
?Những tổ chức, doanh nghiệp khác với mô hình sản xuất hoặc là kinh doanh.
?Cá nhân, nhóm người, tổ chức tiến hành sản xuất, kinh doanh.
Tất cả những trường hợp trên đều phải nộp lệ phí môn bài theo đúng như quy định của Luật pháp. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số những trường hợp không cần phải nộp những mức lệ phí này.
✅Những trường hợp không cần nộp phí môn bài mà kế toán cần biết
Những trường hợp dưới đây sẽ không cần phải nộp lệ phí môn bài.
?Những cá nhân, nhóm người, tổ chức, hộ gia đình tham gia các hoạt động kinh doanh sản xuất. Nhưng tổng doanh thu một năm của những đối tượng này chỉ đạt từ 100 triệu trở xuống.
?Những cá nhân, nhóm người, tổ chức, hộ gia đình tham gia các hoạt động kinh doanh sản xuất. Nhưng những đối tượng này lại không tham gia các hoạt động sản xuất thường xuyên. Bên cạnh đó thì không có địa điểm cố định để hoạt động sản xuất theo đúng quy định của Bộ tài chính.
?Những cá nhân, nhóm người, tổ chức, hộ gia đình tham gia các hoạt động kinh doanh sản xuất Muối.
?Những cá nhân, nhóm người, tổ chức, hộ gia đình tham gia các hoạt động sản xuất. Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, làm nghề cá.
?Các cơ quan, địa điểm Bưu điện văn hóa xã, những địa điểm là cơ quan báo chí thuộc vùng khó khăn.
?Các văn phòng, chi nhánh, địa điểm hoạt động để phục vụ cho vấn đề sản xuất nông nghiệp.
?Quỹ tín dụng của cơ quan xã; Các hợp tác xã chuyên sản xuất, kinh doanh để phục vụ nông nghiệp. Những cơ quan này đều thuộc cơ quan miền núi đã được xác định theo Ủy ban dân tộc.
Những trường hợp này đều không cần phải nộp phí môn bài, Kế toán thuế cần phải lưu ý những đối tượng này.
✅Mức thu lệ phí môn bài là bao nhiêu?
Khi bạn ngồi ở vị trí kế toán, bạn cũng cần phải nắm rõ về mức lệ phí môn bài mà mình cần phải nộp. Các mức lệ phí được tính như sau:
✅Lệ phí đối đối với những tổ chức, doanh nghiệp
?Đối với những công ty, tổ chức có vố điều lệ hoặc là vốn đầu tư trên 10 tỉ đồng: Mức phí phải nộp là 3 triệu đồng trên 1 năm
?Đối với những công ty, tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư dưới 10 tỉ đồng trở xuống: Lệ phí nộp là 2 triệu đồng trên 1 năm.
?Đối với những công ty, văn phòng, chi nhánh, tổ chức kinh tế khác: Mức lệ phí là 1 triệu đồng trên 1 năm
✅Lệ phí đối với tổ chức, hộ gia đình
Đối với tổ chức cá nhân, hộ gia đình thì mức nộp lệ phí môn bài như sau:
?Những hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh có mức doanh thu trên 500 triệu đồng trên năm. Mức lệ phí là 1 triệu đồng trên năm
?Những hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Mức lệ phí là 500 ngàn đồng trên 1 năm
?Những hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng. Mức lệ phí là 300 ngàn đồng trên 1 năm
.
.
.
.
Contact Me on Zalo