Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế, tiền nộp chậm?

Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế, tiền nộp chậm? – Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã quy định cụ thể 04 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Dưới đây là những quy định mới về các trường hợp được xóa nợ cũng như hồ sơ, cấp thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế, tiền nộp chậm?
Khi nào doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế, tiền nộp chậm?

Tại Điều 85 Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiện chậm nộp, tiền phạt, cụ thể:

Thứ nhất: Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Thứ hai: Cá nhân đã chết được pháp luật  coi là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Thứ ba: Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không còn khả năng thu hồi.

Thứ tư: Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Như vậy, các trường hợp được xóa nợ nêu trên là người nộp thuế đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, kể cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế còn nợ; hoặc đã bị phá sản theo quyết định của tòa án và không còn tài sản để nộp; hoặc người nộp thuế đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ nhưng người nộp thuế không còn tàu sản để nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ và khoản nợ thuế thì đã quá 10 năm không có khả năng thu hồi.

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Quyết định tuyên bố phá sản đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Các tài liệu liên quan đến việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hồ sơ xóa nợ tiền thuế theo thẩm quyền

Cơ quan hải quan nơi quản lý khoản nợ trực tiếp lập hồ sơ xóa nợ tiền thuế.

Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chưa đầy đủ thì trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế cấp trên phải thông báo cho cơ quan đã lập hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xoá nợ hoặc thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trên đây là những trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mà Luật Quản lý thuế sửa đổi mới được Quốc hội thông qua quy định. Để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh chóng, quý khách hãy liên hệ với ĐẠI LÝ THUẾ HTTP để được tư vấn và hỗ trợ 093 561 3593 ( ZALO)

.
.
.
.
Contact Me on Zalo