Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 cần lưu ý

Ngày 18/3/2022 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.3 đáp ứng yêu cầu khai, nộp và xử lý một số mẫu hồ sơ quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:
  • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN, 04/TNDN.
  • Tờ khai quyết toán phí mẫu 02/PH.
  • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN, 04/NTNN.
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN.
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

 Tổng hợp những lưu ý Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 cần lưu ý

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

 

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

 

  • Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
  • Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
  • Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất


4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Trên đây là những lưu ý Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 mà đại lý Thuế HTTP chia sẻ, quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo