Hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không ?

1.Hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không ?

Căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 16, của Thông tư 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không được xuất hay lập hóa đơn điện tử không đúng thời điểm sẽ bị phạt, cụ thể:

  • Đối với bán hàng hóa về ngày lập hóa đơn là thời điểm đưa chuyển quyền sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa cho người mua, bất kể đã thu được hay chưa thu được tiền.
  • Đối với cung ứng dịch vụ về ngày lập hóa đơnlà thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, bất kể đã thu được hay chưa thu được tiền. Trong trường hợp tổ chức thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn sẽ là ngày thu tiền.
  • Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình về ngày lập hóa đơnthì thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ đo hoặc đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình là ngày kết thúc thời gian quy ước. Lấy thời gian quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa – dịch vụ cung cấp căn cứ theo thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.
  • Đối với xây dựng về ngày lập hóa đơn, thì thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng gọi là lắp đặt, bất kể đã thu được hay chưa thu được tiền.

Trong trường hợp, bàn giao từng hạng mục hoặc giao hàng nhiều lần, về công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn về trọng lượng, giá trị hàng hóa – dịch vụ được giao tương ứng.

Trong trường hợp, thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng của tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng thì ngày lập hóa đơn chính là ngày thu tiền.

  • Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, người xuất khẩu tự tính điểm phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Tính thuế theo ngày tính doanh thu xuất khẩu chính là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trong trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ thường là tổ chức, cá nhân kinh doanh; hay cung cấp dịch vụ ngân hàng – chứng khoán, thì ngày lập hóa đơn sẽ được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm theo bảng kê hoặc chứng từ khác có dấu xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động mua – bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

  • Đối với việc bán dầu thô về ngày lập hóa đơn, thì phải thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chínhvề khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù khác.

Trên đây là giải đáp cho những mặt hàng cơ bản thiết yếu trong cuộc sống mà cần phải sử dụng hóa đơn điện tử. Trong những trường hợp trên, thì khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử, có thể việc đó hơi nghiêm ngặt nhưng nó thể hiện hoạt động thực hiện của doanh nghiệp đều theo một quy trình thống nhất thực hiện hợp lý theo đúng pháp luật mà nhà nước ban hành.

Theo Điều 11, của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về hành vi lùi ngày xuất hóa đơn điện tử hay hành vi lập hóa đơn điện tử không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

2.Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày bị phạt như thế nào?

Lập hóa đơn lùi ngày hay lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định sẽ bị những mức phạt tương ứng:

Theo quy định tại Khoản a, Khoản b, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính đã quy định cụ thể về mức phạt đối với hành vi xuất hóa đơn điện tử lùi ngày (xuất hóa đơn điện tử không đúng thời điểm theo quy định), cụ thể:

2.1 Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Mức xử phạt này áp dụng đối với một trong các hành vi:

  • Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
  • Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

2.2 Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định

Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Như vậy, tùy vào mức độ vi phạm giữ số hóa đơn khác nhau mà doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo các mức khác nhau.

3.Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn điện tử có để cách ngày được không?

3.1 Quy định về ngày xuất hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn điện tử đối với cung ứng dịch vụ là tại chính thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ thu được tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

3.2 Quy định về ngày xuất hóa đơn đối với các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đặc thù.

Ngày lập hóa đơn đối với một số ngành nghề đặc thù được quy định như sau:

Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp viễn thông, truyền hình với người mua.

Đối với xây dựng, xây lắp là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì sẽ là ngày thu tiền.

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

[…]
.
.
.
.
Contact Me on Zalo