Hóa đơn chứng từ bị lũ lụt cuốn trôi giờ phải làm sao?

Đối với các doanh nghiệp thì hoá đơn GTGT là chứng từ rất quan trọng, nó thể hiện về việc mua bán, giao dịch, chi trả giữa người bán và người mua. Hóa đơn chứng từ bị lũ lụt cuốn trôi giờ phải làm sao? Bạn hoang mang không biết cách giải quyết về vấn đề trên ? Sau đây kế toán HTTP chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý trường hợp trên.

Theo quy định cụ thể của TT39/2014/TT-BTC.

Khi doanh nghiệp đã phát hiện trường hợp mất, cháy, lập, thì phải báo cáo về việc mất, cháy, lập hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhanh nhất có thể.

Các trường hợp như:

Các công ty, tổ chức, doanh nghiệp khi phát hiện trường hợp mất, cháy hoá đơn GTGT đã lập hay chưa lập thì phải làm báo cáo về sự cố trên đến cơ quan thuế trực tiếp quản lí. Mẫu báo cáo là phải là: mẫu số 3.8 phụ lục 3 kèm theo TT39/2014. Thời gian nộp báo cáo phải trực tiếp và nhanh gọn, không kéo dài thời gian ( không quá 5 ngày ) kể từ khi xảy ra việc cháy, mất hoá đơn GTGT

Lưu ý: Nếu ngày thứ 5 kể từ ngày mất, cháy hoá đơn GTGT trùng với ngày lễ hay ngày nghĩ thì sẽ được chuyển sang ngày hôm sau

Trường vi liên quan đến bên thứ ba ( bên chuyển hoá đơn, bên giao chuyển hàng hoá…) thì với trường hợp mất, cháy hoá đơn GTGT vì căn cứ vào việc thuê của người bán hay người mua để căn cứ xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hay người mua đó

Với trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ mà người bán đã lập đúng hoá đơn GTGT theo qui định nhưng người bán hay người mua đã làm mất, cháy hỏng liên 2 hoá đơn gốc đã lập. khi đó trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản nêu rõ sự việc xảy ra trong mục biên bản phải ghi rõ liên 1 hoá đơn của người bán hàng kê khai và nộp thuế tháng nào, ký và ghi rõ họ tên, thông tin của người đại diện theo pháp luật rồi sau đó đóng dấu biên bản và người bán chụp liên hoá 1 hoá đơn GTGT, kí xác nhận và đóng dấu trên bản sao người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy hỏng hoá đơn GTGT, người mua có thể sử dụng bản sao có đóng dấu và kí xác nhận cho người bán về việc mất, cháy hỏng liên 2 hoá đơn để làm chứng từ kế toán và có thể kê khai thuế. Người bán và người mua phải đảm bảo về độ chính xác trong bản sao đó

.
.
.
.
Contact Me on Zalo