Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên ( do cá nhân chủ sở hữu ) không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội

Tại sao giám đốc công ty TNHH 1 thành viên (do cá nhân chủ sở hữu ) không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội .

Căn cứ Theo điểm đ, khoản 1 điều 2 của nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC có hiệu lực từ  ngày 11 tháng 11 năm 2015 về đối tượng tham gia BHXH:

Đối tượng áp dụng: Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và công ty tnhh MTV được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên ( do một cá nhân làm chủ không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất kinh doanh)

Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ( sửa đổi, bổ sung thông tư số 78/2014/TT-BTC) Quy định các khoản chi phí không được trừ :

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên ( do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”

Vì vậy Không được đưa lương của giám đốc công ty TNHH 1 thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Kết luận: Vậy loại hình doanh nghiệp TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì không hưởng lương và được đưa lương. Vì vậy giám đốc công ty TNHH một thành viên (cá nhân là chủ sở hữu) thì là đối tượng không được hưởng lương cho nên không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, và cũng không được đưa vào.

.
.
.
.
Contact Me on Zalo