Dịch vụ tư vấn thành lập hợp tác xã tại Quảng Ngãi

Bạn đang có ý định thành lập hợp tác xã tại Quảng Ngãi, nhưng không biết thủ tục và quy định như thế nào để đảm bảo và tuân thủ, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn đăng ký kinh doanh tại Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết các quy định hồ sơ để thành lập hợp tác xã.

Dịch vụ tư vấn thành lập hợp tác xã tại Quảng Ngãi

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

HTTP với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ tư vấn chuyên sâu cách đặt tên, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức, thuế, và các vấn đề liên quan để thành lập hợp tác xã

Thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp
 1. Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. …
 2. Bước 2: Chuẩn bị đề án thành lập hợp tác xã …
 3. Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập hợp tác xã nông nghiệp. …
 4. Bước 4: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. …
 5. Bước 5: Nhận kết quả và thực hiện thủ tục về thuế

Xem chi tiết các bước thành lập hợp tác xã

Những câu hỏi thường gặp khi thành lập hợp tác xã tại Quảng Ngãi.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không?

Theo định nghĩa về hợp tác xã tại khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 đã khẳng định hợp tác xã có tư cách pháp nhân.
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Để một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 Bộ luật Dân sự 2015;
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.(Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015)

Điều kiện làm thành viên hợp tác xã ?

 • Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 • Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Lưu ý: Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

 • Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;
 • Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;
 • Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ hợp tác xã;
 • Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.
 • (Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012)

Liên hệ dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Quảng Ngãi

Điện thoại: 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo