Dịch vụ kế toán Thuế tại Quảng Nam

Đại Lý Thuế HTTP chúng tôi chuyên dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Nam, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán tại Quảng Nam

1. Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý: Nộp tờ khai qua mạng.

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

 • Sổ nhật ký, sổ cái chi tiết các tài khoản
 • Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết hàng tồn kho
 • Sổ chi tiết công nhợ phải thu, phải trả
 • Lập phiếu thu, phiếu chi
 • Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho
 • Lập bảng nhập xuất tồn hàng hóa
 • Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm: Nộp tờ khai qua mạng

 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Báo cáo tài chính năm gồm:
 • Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại Quảng Nam

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤBÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn600,000 đồng/tháng
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn800,000 – 1,000,000 đồng/tháng
Từ 11 hoá đơn – 30 hoá đơn1,200,000 – 2,000,000 đồng/tháng
Từ 31 hoá đơn – 50 hoá đơn2,100,000 – 3,000,000 đồng/tháng
Từ 51 hoá đơn trở lênTừ 3,000,000 trở lên
SẢN XUẤT – GIA CÔNGBÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn600,000 đồng/tháng
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn1,000,000 – 2,000,000 đồng/tháng
Từ 11 hoá đơn – 30 hoá đơn2,000,000 – 3,500,000 đồng/tháng
Từ 31 hoá đơn trở lênTừ 4,000,000 đồng/tháng
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶTBÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Không phát sinh hoá đơn600,000 đồng/tháng
Từ 1 -3 hợp đồng xây dựng2,000,000 – 3,000,000 đồng/tháng
Từ 4 – 6 hợp đồng xây dựng3,000,000 – 4,000,000 đồng /tháng
  Từ 6 hợp đồng trở lênTừ 4,000,000 đồng/tháng

Nội dung công việc dịch vụ kế toán:

1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý/tháng:(Nộp tờ khai qua mạng)

>Báo cáo thuế giá trị gia tăng

>Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

>Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 

2.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:>Sổ nhật ký, số cái chi tiết từng tài khoản

>Sổ quỹ tiền mặt , sổ tiền gửi ngân hàng

>Sổ chi tiêt hàng tồn kho

>Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả

>Lập phiếu thu, phiếu chi

>Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho

3.Thực hiện quyết toán thuế hàng năm:(Nộp tờ khai qua mạng)

+ Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

+ Báo cáo tài chính năm gồm:

+ Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, luân chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Ghi chú: Phí chưa bao gồm đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

 

.
.
.
.
Contact Me on Zalo