Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi

Bạn là chủ hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi đang có nhu cầu tìm đơn vị dịch vụ cung cấp dịch vụ kế toán để kê khai báo cáo, Dịch vụ Đại Lý Thuế HTTP chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi, quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi
Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi

Quy định về sổ sách kế toán cho hộ kinh doanh

Căn cứ Theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, từ ngày 01/01/2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88/2021.
Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh từ 01/01/2022

– Các chứng từ theo Thông tư 88/2021/TT-BTC gồm:
  • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;
  • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;
  • Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;
  • Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;
  • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.
– Các chứng từ quy định theo pháp luật khác:
  • Hóa đơn;
  • Giấy nộp tiền và NSNN;
  • Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng;
  • Ủy nhiệm chi.
Hiện nay, công tác kế toán tại các hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế toán được ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002).
Căn cứ pháp lý ban hành các quyết định này và pháp luật về thuế đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Vì vậy, nội dung về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cũng cần được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp thực tiễn.
Thông tư 88/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2022.

Quy trình dịch vụ kế toán cho hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi.

1. Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý.

2. Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán

3. Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.

4. Thực hiện sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

5. Lập, in, đóng chứng từ kế toán theo quý và hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm.

6. Thực hiện Báo cáo Tài Chính, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm theo quy định hiện hành (miễn phí)

7. Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.

8. Thông báo số tiền thuế cần phải nộp khi phát sinh.

9. Cử người làm việc với Cán bộ thuế khi có yêu cầu. Đại diện Doanh Nghiệp giải trình hồ sơ kế toán khi quyết toán thuế.

Bảng giá dịch vụ làm sổ sách kế toán cho hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Tổng hóa đơn mua vào, bán ra/ thángThương mại, Dịch vụSản xuất, Xây dựng, lắp đặt
< 10 hóa đơn350.000đ500.000đ
Từ 10 đến 20 hóa đơn500.000đ700.000đ
Từ 20 đến 40 hóa đơn1.000.000đ1.500.000đ
Trên 40 hóa đơnThỏa thuậnThỏa thuận

Liên hệ dịch vụ kế toán hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi

Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết:

Điên thoại: 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo