Công ty HTTP tài trợ chương trình ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2023

Công ty kế toán và tin học HTTP vinh dự là đơn vị đồng hành tài trợ chương trình Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2023

Tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu triển khai hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ cuối năm 2018. Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới giai đoạn 2022 – 2025. Nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức. Quảng Ngãi cũng đã kết nối các tổ chức, chuyên gia để  hình thành Vườn ươm doanh nghiệp và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của tư nhân. Góp phần hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển tốt hơn.

Công ty HTTP tài trợ chương trình ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2023
Công ty HTTP tài trợ chương trình ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2023

Công ty HTTP tài trợ chương trình ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2023
Công ty HTTP tài trợ chương trình ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 2023
.
.
.
.
Contact Me on Zalo