Chuyển đổi hình thức hợp đồng thời vụ kể từ 01/01/2021

Bỏ hợp đồng lao động thời vụ từ 01/01/2021

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

So với quy định trước đây tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động và người sử dụng lao động còn có thể xác lập quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (thường gọi là hợp đồng thời vụ).

Theo đó, từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật lao động 2019 chính thức được áp dụng thì hợp đồng thời vụ sẽ không còn nữa. Mọi quan hệ lao động với công việc dưới 36 tháng đều được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng thời vụ giao kết trước ngày 01/01/2021 và kết thúc sau ngày 01/01/2021 sẽ xử lý thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 220 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.”

Như vậy, đối với hợp đồng thời vụ được giao kết trước ngày 01/01/2021 và kết thúc sau ngày 01/01/2021 sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn hợp đồng.

.
.
.
.
Contact Me on Zalo