Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty năm 2020

Sau khi thành lập công ty thì doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện kê khai thuế ban đầu, và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, pháp luật đã quy định cụ thể các loại thuế mà công ty phải thực hiện khi thành lập doanh nghiệp, sau đây HTTP chúng tôi chia sẻ bài viết tổng hợp các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty năm 2020.

Tổng hợp các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty từ năm 2020

1. Lệ phí môn bài.

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị Định 139/2016/NĐ-CP hướng dẫn về lệ phí môn bài theo đó lệ phí thuế môn bài là khoản lệ phí mà doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp, trong đó:

 • Thời hạn kê khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc nếu Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Mức đóng lệ phí môn bài là 02 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống và 03 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trước ngày 25/02/2020 thì thời gian được miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tính từ 25/02/2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 đủ điều kiện được hỗ trợ thực hiện miễn lệ phí môn bài.

 Điều kiện để được hỗ trợ như sau:

+ Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

+ Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

1.2 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Là thuế dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Thuế tndn 2008 sửa đổi, bổ sung 2013 căn cứ tính thuế tndn dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất, trong đó:

 • Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước;
 • Thuế suất 22% áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ đồng; 20% áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu đến 20 tỷ đồng; 32% đến 50% áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Ngoài ra, căn cứ vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 theo đó các Doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 2018 sẽ được áp dụng có thời hạn mức thuế suất tndn nhỏ hơn mức thuế suất thông thường nếu trên.

3. Thuế giá trị gia tăng.

Là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Theo quy định Luật Thuế (GTGT) năm 2008 theo đó, được tính theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng thì phải kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp và kê khai hàng tháng (Nếu doanh nghiệp chứng minh được việc mua sắm tài sản cố định,máy móc trên 1 tỷ thì có thể làm công văn để xin được khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ).

 • Phương pháp khấu trừ:Số thuế GTGT= Thuế GTGT đầu ra–Thuế GTGT đầu vào
 • Phương pháp trực tiếp:Số thuế GTGT= GTGT của hàng hóa x Thuế suất GTGT của hàng hóa đó.
 • Thuế suất GTGT đối với các doanh nghiệp có các mức 0%- 5%- 10% tùy thuộc vào loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.

4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Là loại thuế mà công ty nộp thay cho người lao động, được tính theo tháng, kê thai theo tháng hoặc quý và kết toán theo năm.

Căn cứ tính thuế tncn dựa vào thu nhập chịu thuế và thuế suất, trong đó:

 • Thu nhập tính thuế TNCN= Thu nhập chịu thuế TNCN- Các khoản giảm trừ gia cảnh.
 • Thuế suất tncn được quy định tại Điều 22 và Điều 23 Luật Thuế TNCN 2007.

5. Thuế xuất nhập khẩu.

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, được tính dựa trên các phương pháp bao gồm:

 • Tính thuế theo tỷ lệ % dựa trên giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.
 • Tính thuế theo phương pháp tuyệt đối và tính thuế theo phương pháp hỗn hợp trong đó số tiền thuế được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu hay nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

6. Thuế tài nguyên.

 • Là loại thuế chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế tài nguyên năm 2009.
 • Căn cứ tính thuế dựa trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.

7. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Là loại thuế chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008.
 • Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Dịch vụ công ty HTTP chúng tôi cung cấp

Quý khách có nhu cầu tư vấn các thủ tục thành lập công ty tại Quảng Ngãi và tư vấn khai báo thuế cho doanh nghiệp hãy liên hệ với dịch vụ HTTP chúng tôi để được tư vấn và báo giá.

 1. Tư vấn pháp luật về thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 2. Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức; Phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông; Tỷ lệ và phương thức góp vốn; Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;…);
 3. Tư vấn điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề;
 4. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập và đại diện khách hàng làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn…
 5. Tư vấn và thay mặt khách hàng khai báo các loại thuế cần phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp
 6. Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ)
 7. Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư …
 8. Tư vấn liên quan đến chia, tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo