công ty TNHH kế toán và tin học http

tại sao khách hàng chọn chúng tôi

Là đơn vị dịch vụ và tư vấn, HTTP luôn coi trọng trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên. Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ, am hiểu và nắm bắt các chính sách Pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Đội ngũ  nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo trong nước và ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó: 20% đã được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ Kế toán viên, 50% đã được Tổng Cục Thuế cấp Chứng chỉ Hành nghề Thuế, 100% có bằng cử nhân kinh tế, cử nhân luật và cử nhân ngoại ngữ thuộc các chuyên ngành khác nhau. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ chuyên viên chúng tôi liên tục được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cùng các kiến thức hỗ trợ về Pháp luật, Kinh tế, Kỹ thuật, Thị trường … để có khả năng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Bên cạnh đó, cán bộ của HTTP luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn.

TÍNH PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ HTTP

dịch vụ chúng tôi cung cấp

1.Dịch vụ thành lập công ty:

 •  Tư vấn thủ tục trước khi thành lập: Tư vấn về cách đặt tên doanh nghiệp, tra cứu tên doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu quốc gia
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh theo pháp luật hiện hành
 • Tư vấn về các loại hình doanh nghiệp: TNHH Một Thành Viên, Hai Thành Viên, Cổ Phần, Chi Nhánh, Địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính, về cổ đông/ thành viên góp vốn…
2. Kế toán doanh nghiệp
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng quy trình kế toán và quản lý kế toán trong doanh nghiệp;
 • Xây dựng hệ thống nhân sự kế toán (về mặt chuyên môn), bố trí nhân lực phù hợp với năng lực và khả năng của từng người cũng như yêu cầu của Doanh nghiệp.
3. Soát xét thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Yêu cầu đơn vị được tư vấn cung cấp những thông tin và chứng từ cần thiết cho việc soát xét tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính;
 • Trao đổi, thảo luận với nhân sự phụ trách của Bên A để tìm hiểu về chính sách kế toán, ưu đãi thuế TNDN, chuyển lỗ (nếu có) và phương pháp ghi nhận doanh thu thu nhập và chi phí;
 • Xem xét Báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN để đánh giá phương pháp ghi nhận thu nhập chịu thuế và chi phí được trừ của Bên A có phù hợp với thuế TNDN hiện hành;
 • Xem xét chọn mẫu các tài liệu và chứng từ liên quan để đánh giá phương pháp ghi nhận doanh thu chịu thuế và chi phí được trừ cho mục đích quyết toán thuế TNDN có phù hợp với những quy định thuế TNDN hiện hành;
 • Xác định các khoản mục chưa được tuân thủ và đề xuất giải pháp cần thiết để điều chỉnh lại các tính toán trên các tờ khai thuế TNDN và phụ lục đã kê khai hoặc việc tính toán thuế TNDN cho những năm tiếp theo.
4.Soát xét thuế Giá trị gia tăng (GTGT):
 • Trao đổi, thảo luận với nhân sự phụ trách của đơn vị được tư vấn để tìm hiểu về các thông tin sẵn có và sổ sách liên quan đến thuế suất GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ của đơn vị được tư vấn, hoàn thuế và miễn thuế GTGT trong khâu nhập xuất khẩu (nếu có) và thảo luận về tình hình tuân thủ thuế của đơn vị được tư vấn;
 • Xem xét tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý được thực bởi đơn vị được tư vấn bao gồm: Tờ khai hàng tháng/ quý, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Xem xét tính hợp lý của những hóa đơn được kê khai khấu trừ (nghĩa là những hóa đơn có đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán…);
 • Hỗ trợ xem xét những hóa đơn bất hợp lý, hóa đơn trùng, chi phí không được
 • khấu trừ cần được điều chỉnh;
 • Đánh giá các rủi ro về thuế GTGT bao gồm việc xác định những thông tin, tài liệu chứng từ có những nội dung rủi ro về thuế, tư vấn cho đơn vị được tư vấn về việc tuân thủ luật thuế GTGT và các vấn đề còn tồn đọng khác cần giải quyết;
 • Cung cấp bản báo cáo các lỗi được phát hiện và kiến nghị đơn vị tuân thủ theo luật thuế GTGT;
5.Soát xét thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):
 • Trao đổi, thảo luận với nhân sự phụ trách của đơn vị được tư vấn để tìm hiểu về chính sách nhân sự của đơn vị được tư vấn;
 • Xem xét các phương pháp tính thuế TNCN trên các bảng tính lương;
 • Xem xét các tờ khai thuế TNCN hàng tháng mà đơn vị được tư vấn đã thực hiện;
 • Xem xét các hợp đồng lao động và các hồ sơ đăng ký người phụ thuộc mà đơn vị được tư vấn đã thực hiện;
 • Xem xét tờ khai quyết toán thuế TNCN năm;
 • Đánh giá các rủi ro về thuế TNCN bao gồm việc xác định những thông tin, tài liệu chứng từ có những nội dung rủi ro về thuế, tư vấn cho đơn vị được tư vấn về việc tuân thủ luật thuế TNCN và các vấn đề còn tồn đọng khác cần giải quyết;
 • Hỗ trợ nhân sự giúp đơn vị được tư vấn hoàn thiện những kiến nghị bổ sung, thiếu sót trong việc khai thuế, quyết toán thuế;
 • Cung cấp báo cáo về các lỗi được phát hiện và kiến nghị đơn vị được tư vấn điều chỉnh cho phù hợp với Luật thuế TNCN;
6.Soát xét thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (NTNN):
 • Trao đổi, thảo luận với nhân sự phụ trách của đơn vị được tư vấn để tìm hiểu về chính sách thuế
 • NTNN và thảo luận về tình hình tuân thủ thuế của Bên A;
 • Xem xét các hợp đồng, các tờ khai, hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Xem xét các chứng từ thanh toán cho NTNN có thuộc đối tượng chịu thuế không;
 • Xem xét các hợp đồng dịch vụ ký kết với các NTNN để xác định tình trạng thuế;
 • Cung cấp báo cáo về các lỗi được phát hiện và kiến nghị đơn vị được tư vấn điều chỉnh cho phù hợp với Luật thuế NTNN;

đại diện pháp luật

Ông Đặng văn Hoa

( Founder/ CEO) 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN:

– Đăng ký kinh doanh

– Pháp Lý doanh nghiệp

– Tư vấn Thuế và kế toán, kiểm toán

Tư vấn chuyên sâu thủ tục và điều kiện đăng ký kinh doanh, hoạt động quản lý doanh nghiệp. Gỡ rối, giải quyết và xử lý hồ sơ nhanh gọn – hiệu quả. HTTP Đã được Tổng Cục Thuế Việt Nam cấp chứng chỉ “Đại Lý Thuế”

Bà : Bùi Thị Kim Phượng

( Founder/ Phó Giám đốc) 

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN:

 • Phụ trách mảng dịch vụ kế toán
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng quy trình kế toán và quản lý kế toán trong doanh nghiệp;
 • Xây dựng hệ thống nhân sự kế toán (về mặt chuyên môn), bố trí nhân lực phù hợp với năng lực và khả năng của từng người cũng như yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Soát xét thuế Giá trị gia tăng (GTGT):
 • Xem xét tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý được thực bởi đơn vị được tư vấn bao gồm: Tờ khai hàng tháng/ quý, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Xem xét tính hợp lý của những hóa đơn được kê khai khấu trừ (nghĩa là những hóa đơn có đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán…);
 • Hỗ trợ xem xét những hóa đơn bất hợp lý, hóa đơn trùng, chi phí không được khấu trừ cần được điều chỉnh;
 • Đánh giá các rủi ro về thuế GTGT bao gồm việc xác định những thông tin, tài liệu chứng từ có những nội dung rủi ro về thuế, tư vấn cho đơn vị được tư vấn về việc tuân thủ luật thuế GTGT và các vấn đề còn tồn đọng khác cần giải quyết;
 • Cung cấp bản báo cáo các lỗi được phát hiện và kiến nghị đơn vị tuân thủ theo luật thuế GTGT;

Bà: Đỗ Thị Hải Ngọc

(Kiểm toán viên Quốc gia/ Chuyên gia tư vấn Thuế, Kế toán )

 • Soát xét thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (NTNN):
 • Trao đổi, thảo luận với nhân sự phụ trách của đơn vị được tư vấn để tìm hiểu về chính sách thuế NTNN và thảo luận về tình hình tuân thủ thuế của Bên A;
 • Xem xét các hợp đồng, các tờ khai, hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Xem xét các chứng từ thanh toán cho NTNN có thuộc đối tượng chịu thuế không;
 • Xem xét các hợp đồng dịch vụ ký kết với các NTNN để xác định tình trạng thuế;
 • Cung cấp báo cáo về các lỗi được phát hiện và kiến nghị đơn vị được tư vấn điều chỉnh cho phù hợp với Luật thuế NTNN;
Xem thêm: giấy phép hoạt đông do cục thuế quảng ngãi cấp

cam kết dịch vụ